Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014

Kazalo

2300. Sklep o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in o določitvi volilnih enot v krajevnih skupnostih na območju Mestne občine Koper, stran 5983.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003, ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M S K L E P
o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in o določitvi volilnih enot v krajevnih skupnostih na območju Mestne občine Koper
Št. 040-5/2014
Koper, dne 4. julija 2014
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 19.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08 in 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08 in 83/12) ter 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03, ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 3. 7. 2014 sprejel
S K L E P
o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in o določitvi volilnih enot v krajevnih skupnostih na območju Mestne občine Koper
I.
S tem sklepom se določa število članov svetov krajevnih skupnosti, število in območja volilnih enot v krajevnih skupnostih na območju Mestne občine Koper ter število članov, ki se volijo po volilnih enotah.
1. KRAJEVNA SKUPNOST ANKARAN – ANCARANO
1.
Svet krajevne skupnosti Ankaran šteje 9 članov.
2.
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti ANKARAN – ANCARANO se oblikuje 5 volilnih enot.
1. volilna enota (PO-ID 275,276, 277, 278, 372, 381) obsega območja naselij:
Na Logu, Rožnik, Ivančičeva cesta, Cesta na Prisojo, Železniška cesta od št. 1–11, neparne št. 13–17c, Jadranska cesta od št. 1 do 25, Pot na Brido št. 2, 2a, 2b, 3, parne št. 4–10.
V 1. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota (PO-ID 268, 269, 272, 273,274, 371) obsega območja naselij:
Jadranska cesta št. 42, Oljčna pot, Pervanjeva ulica, Bertokova ulica, Regentova ulica parne št. 2–10, Cahova ulica parne št. 2–14, Pod vrhom.
V 2. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota (PO-ID 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 270, 271, 370) obsega območja:
Hrvatinova ulica, Srebrničeva ulica, Ulica Rudija Mahniča, Tomažičeva ulica, Larisova ulica, Frenkova ulica, Bevkova ulica, Kocjančičeva ulica, Vlahovičeva ulica, Jadranska cesta parne št. 46–84, Cahova ulica neparne št. 1–11, Pot na Brido št. 1, 1a, 1b, Regentova ulica št. 1, 3, Razgledna pot št. 2, 2a-c, 4–24, 26.
V 3. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
4. volilna enota (PO-ID 279, 280) obsega območja:
Jadranska cesta neparne št. od 27–47j, 51, 51 a–j, neparne št. 59–85a, parne št. 86–96, Razgledna pot št. 1, 3, Vinogradniška pot in Lazaret.
V 4. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
5. volilna enota obsega območje celotne krajevne skupnosti.
V 5. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti, predstavnik italijanske narodne skupnosti.
2. KRAJEVNA SKUPNOST BERTOKI – BERTOCCHI
1.
Svet krajevne skupnosti BERTOKI šteje 11 članov.
2.
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti BERTOKI – BERTOCCHI se oblikuje 6 volilnih enot.
1. volilna enota (PO-ID 155, 156) obsega območja:
Cesta borcev parne št. 10–20, 21–23, 25, 29a, 30, 31, 31b, 33, 34, Cesta med Vinogradi parne št. 2–18, Markova ulica parne št. 18–24, parne št. 28–52, 56, 65, 65a, 67, 69, Pobeška cesta 19a.
V 1. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota (PO-ID 162, 163, 164) obsega območja naselij:
Cesta med vinogradi, Markova ulica neparne št. 1–63, Prečna cesta parne št. 2–10, 16, Srmin 19.
V 2. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota (PO-ID 382, 384) obsega območja naselja:
SRMIN, razen Srmin19.
V 3. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
4. volilna enota (PO-ID 158, 159,160, 161) obsega območja ulic:
ulica Arjol, Pobeška cesta do 19b, Cesta 2. oktobra, Markova ulica parne št. od 2–16, Ulica ob spomeniku.
V 4. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
5. volilna enota (PO-ID 151, 152, 153, 154, 157) obsega območja naselij:
Cesta bratstva, Cesta Ivana Starca, Kurirska cesta, Poljska pot, Pobeška cesta od št. 21 do 57, Sončna cesta, Lovorova ulica, Šantoma, Prade, Cesta št. VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII.
V 5. volilni enoti se volijo 4 člani sveta krajevne skupnosti.
6. volilna enota obsega območje celotne krajevne skupnosti.
V 6. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti, predstavnik italijanske narodne skupnosti.
3. KRAJEVNA SKUPNOST BORŠT
1.
Svet krajevne skupnosti BORŠT šteje 7 članov.
2.
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se oblikujejo 3 volilne enote.
1. volilna enota (PO-ID 300) obsega območje naselja:
BORŠT.
V 1. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota (PO-ID 325) obsega območje naselja:
LABOR.
V 2. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota (PO-ID 301) obsega območje naselja:
GLEM.
V 3. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
4. KRAJEVNA SKUPNOST ČRNI KAL
1.
Svet krajevne skupnosti ČRNI KAL šteje 14 članov.
2.
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti ČRNI KAL se oblikuje 13 volilnih enot.
1. volilna enota (PO-ID 195, 199) obsega območje naselja:
DOL in ZANIGRAD.
V 1. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota (PO-ID 294) obsega območje naselja:
HRASTOVLJE.
V 2. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota (PO-ID185, 186, 187, 188, 290) obsega območje naselij:
RIŽANA, CEPKI, ROŽAR, STEPANI in KRNICA.
V 3. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
4. volilna enota (PO-ID 189, 190) obsega območje naselja:
ČRNI KAL.
V 4. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
5. volilna enota (PO-ID 230) obsega območje naselja:
GABROVICA.
V 5. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
6. volilna enota (PO-ID 231, 232) obsega območje naselja:
OSP.
V 6. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
7. volilna enota (PO-ID 194) obsega območje naselja:
PODPEČ.
V 7. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
8. volilna enota (PO-ID 193) obsega območje naselja
BEZOVICA.
V 8. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
9. volilna enota (PO-ID 192) obsega območje naselja
LOKA.
V 9. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
10. volilna enota (PO-ID 191) obsega območje naselja
PREDLOKA.
V 10. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
11. volilna enota (PO-ID 344, 345) obsega območje naselij
SOCERB in KASTELEC.
V 11. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
12. volilna enota (PO-ID 196, 228, 229) obsega območje naselij
ČRNOTIČE, PRAPROČE in BREŽEC PRI PODGORJU.
V 12. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
13. volilna enota (PO-ID 291) obsega območje naselja
KORTINE.
V 13. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
5. KRAJEVNA SKUPNOST DEKANI
1.
Svet krajevne skupnosti Dekani šteje 9 članov.
2.
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti DEKANI se oblikuje 5 volilnih enot.
1. volilna enota (PO-ID 172, 173) obsega območja naselja:
Dekani od hišne številke 6–21a, 24, 25, 25a, 224, 224A, 224E, 224F, 257 ter od 1 do 5.
V 1. volilni enoti se voli 2 člana sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota (PO-ID 174, 366) obsega območje naselja:
Dekani od hišne številke 45, 45a, 75, 104b, 113–116, 118, 119, 126, 127, 134–136a, 142–148, 150, 194, 195, 202–206a, 208–223, 259–264, 350.
V 2. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota (PO-ID 169, 175) obsega območje naselja:
Dekani od hišne številke 26–31b, 31d, 34, 34b, 36, 39–44, 46, 46a, 47, 49–73, 76c–z, 360.
V 3. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
4. volilna enota (PO-ID 171, 365) obsega območje naselja:
Dekani od hišne št. 22, 23, 23a-h, 32, 33, 224–256b, 265–275, 284–288c, 297, 300, 305, 309–312.
V 4. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
5. volilna enota (PO-ID 170, 364) obsega območje naselij:
Dekani od hišne št. 34a, 35–35d, 37, 38, 105–112, 115, 117, 120–123, 125, 128, 129–133a, 137–141, 149, 151–191, 193, 196–201, 207, 276–279.
V 5. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
6. KRAJEVNA SKUPNOST GRAČIŠČE
1.
Svet krajevne skupnosti GRAČIŠČE šteje 13 članov.
2.
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti GRAČIŠČE se oblikuje 13 volilnih enot.
1. volilna enota (PO-ID 209) obsega območja naselja
BUTARI.
V 1. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota (PO-ID 224) obsega območja naselja
DVORI.
V 2. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota (PO-ID 293) obsega območja naselja
GRAČIŠČE.
V 3. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
4. volilna enota (PO-ID 292) obsega območja naselja
KUBED.
V 4. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
5. volilna enota (PO-ID 225) obsega območja naselja
MORAVŽ.
V 5. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
6. volilna enota (PO-ID 210, 349) obsega območja naselij
POLETIČI in GALANTIČI.
V 6. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
7. volilna enota obsega območja naselij POPETRE. (PO-ID 211).
V 7. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
8. volilna enota (PO-ID 201, 202) obsega območja naselij
SOČERGA in LUKINI.
V 8. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
9. volilna enota (PO-ID 200) obsega območja naselja
SMOKVICA.
V 9. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
10. volilna enota (PO-ID 203, 204, 205, 206, 222, 223) obsega območja naselij
KARLI, MARŠIČI, OLIKA, PERAJI, PISARI in ŠEKI.
V 10. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
11. volilna enota (PO-ID 295) obsega območja naselja
TREBEŠE.
V 11. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
12. volilna enota (PO-ID 207, 208) obsega območja naselij
TULJAKI in SOKOLIČI.
V 12. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
13. volilna enota (PO-ID 212) obsega območja naselij
ZABAVLJE.
V 13. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
7. KRAJEVNA SKUPNOST GRADIN
1.
Svet krajevne skupnosti GRADIN šteje 8 članov.
2.
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti GRADIN se oblikujejo 3 volilne enote.
1. volilna enota (PO-ID 220,221) obsega območja naselja
PREGARA z zaselki: BUŽELI, KRIŠTIJI, REPAREC, BREŽINARI, TUNIŠI, SV. SIMON.
V 1. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota (PO-ID 217, 218, 219, 299) obsega območja naselij
GRADIN, BREZOVICA PRI GRADINU, ABITANTI, SIRČI z zaselkom PAVLIČI.
V 2. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota (PO-ID 216, 296, 297, 298) obsega območja naselij
BELVEDUR, KOROMAČI, BOŠKINI, TOPOLOVEC z zaselkom HRVOJI, ŽRNJOVEC, MOČUNIGI.
V 3. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
8. KRAJEVNA SKUPNOST HRVATINI – CREVATINI
1.
Svet krajevne skupnosti HRVATINI šteje 10 članov.
2.
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti HRVATINI – CREVATINI se oblikujejo 4 volilne enote.
1. volilna enota (PO-ID 254, 255, 256, 257, 258, 259, 281, 282, 283) obsega območja naselij
BARIŽONI, CEREJ, KOLOMBAN.
V 1. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota (PO-ID 249, 251, 252, 253, 350, 369) obsega območje naselja
Hrvatini 1–116C.
V 2. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota (PO-ID 6, 7, 9, 10, 11, 30,358) obsega območja naselij:
PREMANČAN in Hrvatini 117–224.
V 3. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
4. volilna enota obsega območje celotne krajevne skupnosti.
V 4. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti, predstavnik italijanske narodne skupnosti.
9. KOPER – CENTER – CAPODISTRIA – CENTRO
1.
Svet krajevne skupnosti KOPER – CENTER CAPODISTRIA – CENTRO šteje 13 članov.
2.
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti KOPER – CENTER CAPODISTRIA – CENTRO se oblikuje 5 volilnih enot.
1. volilna enota (PO-ID 248, 250, 284, 368) obsega:
Barvarska parne št. 2–8, Belveder 1, 2, 2a, 4, 4a, 4b, 6, 8, Budičinova ulica, Čevljarska ulica parne.št. 2–40, Garibaldijeva ulica, Glagoljaška ulica 1, 1a, 1b, 1c, parne št. 2–8, Kettejeva ulica, Kidričeva ulica parne št. 2–46, neparne št. 1–35, Kocjančičeva ulica, Kolaričeva ulica 15, 17, 19, Kopališko nabrežje, Mladinska ulica, Muzejski trg, Nazorjev trg, Planinčeva ulica, Pobočna ulica št. 5, Resslova ulica, Santorijeva ulica neparne št. 1–9, Titov trg 3–5, Triglavska ulica, Tumova ulica, Ukmarjev trg, Verdijeva ulica neparne št. 1–11, Župančičeva ulica neparne št. 1–37.
V 1. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota (PO-ID 3, 5, 16, 23, 27, 29, 32, 133, 134) obsega:
Ankaranska cesta št. 2, 3c, 3d, 4, Cankarjeva parne št. 2–10, Carpacciev trg 1–6, Čevljarska ulica neparne št. 1–23, Ferrarska cesta parne št. 2–14, Gallusova ulica 2, Gasilska ulica 1–11, 13–18, Giordanov trg 1, 2, Goriška ulica, Gortanov trg l, 3–l1, Gramscijev trg 1, 3, Gregorčičeva ulica parne št. 2–8, 12, 14, Istrska cesta 12, 14, Kapodistriasov trg 1, Kidričeva ulica neparne št. 37–45, Kmečka ulica neparne št. 19–25, Kolaričeva ulica 1–3, neparne št. 5–13, Kolarska ulica, Kolodvorska ulica 1–5, 7, Kreljeva ulica parne št. 2–8, 5, 7, Kumarjeva ulica neparne št. 1–9, Levja ulica parne št. 2–10, Ljubljanska cesta parne št. 2–8, neparne št. 3–13, Martinčev trg 3, Marušičeva ulica neparne št. 3–13 in 17–35, Mužčev trg 1–4, Pobegova ulica, Pobočna ulica parne št. 2–10, Pristaniška ulica 1–3, 5, 5a, Puntarska ulica, Sabinijeva ulica, Santorijeva parne št. 2–8, Solinska ulica 2, 4, 6, Soška ulica neparne št. 1–7, Titov trg 2, Tomažičev trg, Trg Brolo 8–12, Ul. agrarne reforme parne št. 18–30, Ulica OF neparne št. 1–15, Ul. Zore Perello–Godina 1, 3, Ulica talcev, Valvasorjeva neparne št. 1–43, Vojkovo nabrežje 4–9, Vrtna ulica 1, 3, Zlatičeva ulica parne št. 2–8, 8b, Župančičeva parne št. 2–20, 33.
V 2. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota (PO-ID 4, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 135) obsega:
Ankaranska cesta 3, 3a, 3b, 5, 5a–d, 7, 7a, 7b, 10, Bazoviška ulica, Bošadraga, Brkinska ulica, Burlinova ulica, Cankarjeva ulica vse številke razen parne št. 2–10, Dellavalejeva ulica 2–10, 12, 14, 16, Destradijev trg, Dijaška ulica, Ferrarska ulica 17, 30, 38, Gallusova ulica neparne št. 1–11, 4, 6, Gimnazijski trg 1–5, Gramscijev trg 4–8, Grudnova ulica, Izolska vrata, Kmečka ulica neparne št. 1–17, Konzulska ulica 2, 3, Kreljeva ulica 1, 1a, 3, 10, Krpanova ulica 2, neparne št. 7–11a, Kumarjeva ulica parne št. 2–6, Levja ulica neparne št. 1–9, Martinčev trg l, 2, 4, 5, Marušičeva ulica 2, Mirenska ulica 1, 2, 2a, 4, 6, Opekarska ulica, Pekarniška ulica, Petronijeva ulica, Ribiški trg, Stara ulica, Titov trg 1, Trg Brolo 1–7, Trubarjeva ulica 1, 2, 4, 6, 6a, Ul. agrarne reforme neparne št. 13–21, Ulica ob strelskem jarku 2, 4, 6, Ulica OF 12, 14, 16, Ulica pri vodnjaku, Ulica stare pošte, Verdijeva ulica 2, 4, 6, 10, Vergerijev trg, Vojkovo nabrežje parne št. 14–18, 19–38a, Volaričeva ulica 1, Zlatičeva ulica neparne št. 1–19.
V 3. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
4. volilna enota (PO-ID 1, 2, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 31) obsega:
Božičeva ulica, Cesta Zore Perello – Godina 2, Čevljarska ulica nep. št. 25–35, Depontijeva reber, Dimnikarska ulica, Ferrarska ulica 3, 5, 5a, 5b, 7, 9, 9a, Gimnazijski trg 6, 7, Gortanov trg 12–16, Kačja ulica, Kamnita ulica, Kosovelov trg, Lazaretska ulica 1–7, Ljubljanska cesta 1, Marušičeva ulica parne št. 4–20, 37, 37a, Miklavčičeva ulica, Mužčev trg 5–8, Naldinijeva ulica, Obzidna ulica, Ozka ulica, Piranska cesta 1, Prešernov trg, Pristaniška ulica par.št. 4–6, 7–15, neparne št. 17–47, Repičeva ulica, Rižanska ulica, Rutarjeva ulica, Solinska ulica l, 3, 5, Soška ulica parne št. 2–8a, Staničev trg, Trinkova ulica, Tominčeva ulica, Tovarniška ulica, Ulica agrarne reforme 1–12, 14, 16, Ulica OF parne št. 2–10, Ulica pri velikih vratih, Ulica Talcev parne št. 2–14, Valvasorjeva ulica parne št. 2–16, 11, Vlačičeva ulica, Vojkovo nabrežje 1–3, 10–12, 13, 15, 17, Volaričeva ulica 2, 4, Voukova ulica, Vrtna ulica parne št. 2–10a, Zadružna ulica, Župančičeva ulica parne št. 22–38, 39, 41, 43, 45.
V 4. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
5. volilna enota obsega območje celotne krajevne skupnosti.
V 5. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti, predstavnik italijanske narodne skupnosti.
10. KRAJEVNA SKUPNOST MAREZIGE
1.
Svet krajevne skupnosti MAREZIGE šteje 9 članov.
2.
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti MAREZIGE se oblikuje 6 volilnih enot.
1. volilna enota (PO-ID 302) obsega območja naselij:
BABIČI.
V 1. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota (PO-ID 306, 307, 308) obsega območja naselij:
MAREZIGE.
V 2. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota (PO-ID 313) obsega območja naselij:
LOPAR.
V 3. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
4. volilna enota (PO-ID 309) obsega območje naselja:
MONTINJAN.
V 4. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
5. volilna enota (PO-ID 213, 214, 314) obsega območja naselij:
TRUŠKE, BOČAJI in KOZLOVIČI.
V 5. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
6. volilna enota (PO-ID 215) obsega območje naselja:
TRSEK.
V 6. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
11. KRAJEVNA SKUPNOST OLMO-PRISOJE
1.
Svet krajevne skupnosti OLMO-PRISOJE šteje 11 članov.
2.
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti OLMO-PRISOJE se oblikuje 6 volilnih enot.
1. volilna enota (PO-ID 114, 115, 127, 128, 143, 145, 363) obsega območja naselij:
Dolinska cesta neparne št. 1–37a, parne št. 2–34d, 41, 43, 60, 62, Oljčna pot 1–5e, neparne št. 7–21d, Šmarska cesta parne št. 4–24, parne št. 28–82, 31,33, Ulica Generala Levičnika parne št. 2–46h, Ulica Istrskega odreda 1,3.
V 1. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota (PO-ID 113, 116, 117, 122, 146, 147, 351, 352, 353) obsega območja naselij:
Cesta na Markovec 19, Dolinska cesta parne št. 36–56e, 58a, Oljčna pot neparne št. 23–59d in 63–69a, Prisoje 5, Semedela 58a, 71, 75–94, 99–99e, Ulica Generala Levičnika parne št. 48–66h, neparne št. 1–11f.
V 2. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota (PO-ID 107, 108, 109, 110, 111, 118) obsega območja naselij:
Cesta na Markovec št. 7, 9, 11, 13, 15, 17, Prisoje 7, 7a in 9a, 9b.
V 3. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
4. volilna enota (PO-ID 112, 123, 124, 125, 126, 335, 336) obsega območja naselij:
Cesta na Markovec 1, 1a, 1b, 1c, Ulica Istrskega odreda parne št. 2–14, Oljčna pot parne št. 6–8, 8a, 8b in 10, Prisoje št. 1, 3, 7b, 9, 11, celotni zaselek ŠALARA z zaselkom PADERNA.
V 4. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
5. volilna enota (PO-ID 106, 119, 121, 129) obsega območja naselij:
Cesta na Markovec 3 in 5, Prisoje 2, 4, 6, 8, Ul. 15. maja št. 1–15, 17.
V 5. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
6. volilna enota obsega območje celotne krajevne skupnosti.
V 6. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti, predstavnik italijanske narodne skupnosti.
12. KRAJEVNA SKUPNOST POBEGI-ČEŽARJI
1.
Svet krajevne skupnosti POBEGI-ČEŽARJI šteje 11 članov.
2.
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti POBEGI-ČEŽARJI se oblikujejo 4 volilne enote.
1. volilna enota (PO-ID 311, 312, 380) obsega območja naselja:
ČEŽARJI.
V 1. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota (PO-ID 167) obsega območja ulic oziroma naselij:
Cesta I. Istrske brigade parne št. 44–54, Frenkova cesta parne št. 18, 20, 20a, 22, 22a, 24, 26, 28, neparne št. 1–15, Izvidniška cesta, Kortina, Novo naselje.
V 2. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota (PO-ID 166) obsega območja ulic oziroma naselij:
Cesta I. Istrske brigade parne št. 2–42, Cesta na Žanej, Cikuti, Frenkova cesta parne št. 2–16 e, 18a, 18b, 18c.
V 3. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
4. volilna enota (PO-ID 165, 168, 379) obsega območja naselij:
BRŽANI, Cesta I. Istrske brigade neparne št. 1–59a, Cesta na Rižano, ILIRIJA, POBEGOVO NASELJE, POLJANE in Sončna pot v naselju Pobegi.
V 4. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
13. KRAJEVNA SKUPNOST PODGORJE
1.
Svet krajevne skupnosti PODGORJE šteje 7 članov.
2.
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti PODGORJE se oblikuje 1 volilna enota.
1. volilna enota (PO-ID 227) obsega območje naselja
PODGORJE.
14. KRAJEVNA SKUPNOSTI RAKITOVEC
1.
Svet krajevne skupnosti RAKITOVEC šteje 6 članov.
2.
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti RAKITOVEC se oblikuje 1 volilna enota.
1. volilna enota (PO-ID 226) obsega območje naselja:
RAKITOVEC.
15. KRAJEVNA SKUPNOST SEMEDELA – SEMEDELLA
1.
Svet krajevne skupnosti SEMEDELA – SEMEDELLA šteje 13 članov.
2.
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti SEMEDELA – SEMEDELLA se oblikuje 6 volilnih enot.
1. volilna enota (PO-ID 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53) obsega območje:
Bežkova ulica, Bidovčeva ulica neparne št. 1–9, parne št. 2–18, Cesta na Markovec neparne št. 35–43, Erjavčeva ulica, Gradnikova ulica 1–5, 7, 9, Istrska cesta 61, 63, 65, Jenkova ulica 2, Klaričeva ulica parne št. 2–10, Kovačičeva ulica parne št. 2–6, Kraljeva ulica 1–9, 11, 13, 15, Ulica Milana Spasiča, Nova ulica parne št. 2–12, Rozmanova ulica 1–8, Ulica Sergeja Mašere 2, Srebrničeva ulica, Stritarjeva ulica, Tomšičeva ulica 2, 4, 6, Ul. II. Prekomorske Brigade 36–36g, parne št. 38–68, neparne št. 49–57 ter neparne št. 63–75.
V 1. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota (PO-ID 33, 34, 35, 36, 46) obsega območje:
Jenkova ulica neparne št. 1–15, Jurčičeva ulica, Kovačičeva ulica neparne št. 1–27, 31, Levstikova ulica 1–3, 5, Rozmanova ulica neparne št. 9–21, parne št. 10–26, Stjenkova ulica 1–13, 15, 17, Tomšičeva ulica 8, Ul. 15. maja 18, Vegova ulica 2–23, Veluščkova ulica 2.
V 2. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota (PO-ID 38, 39, 40, 41, 96, 97) obsega območje:
Cesta na Markovec parne št. 2–10a, neparne št. 19a–33, Semedela 70, Ul. II. Prekomorske Brigade št. 22–34a, neparne št. 35–47a, Klaričeva ulica neparne št. 7–15a ter parne št. 12–16e.
V 3. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
4. volilna enota (PO-ID 37, 99) obsega območje:
Rozmanova ulica parne št. 28–58, Stjenkova ulica 19–19c, Bidovčeva ulica neparne št. 11–19, parne št. 20–22c, Gradnikova ulica 6–6e, 10, 12, 14, Kovačičeva ulica 8, parne št. 16–40c, 29–29c, Ul. II. Prekomorske Brigade 8–8c, Vegova ulica 24–25c, 27–27c, 29–29c.
V 4. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
5. volilna enota (PO-ID 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 130, 131, 132, 362) obsega območje:
Istrska cesta 53, 55, Levstikova ulica 4, Pahorjeva ulica Puntarjeva ulica, Rozmanova ulica 21a, neparne št. 23–39, parne št. 60–68e, Ul. 15. maja 16, 19–19d, 21–27, 30, Ul. II. Prekomorske Brigade 6, 10–21a, Vatovčeva ulica, Veluščkova ulica neparne št. 1–13, Vodopivčeva ulica.
V 5. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
6. volilna enota zajema območje celotne krajevne skupnosti.
V 6. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti, predstavnik italijanske narodne skupnosti.
16. KRAJEVNA SKUPNOSTI SVETI ANTON
1.
Svet krajevne skupnosti SVETI ANTON šteje 11 članov.
2.
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti SVETI ANTON se oblikuje 6 volilnih enot.
1. volilna enota (PO-ID 180) obsega območja naselja:
POTOK, razen hišne številke 4A.
V 1. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota (PO-ID 183) obsega območja naselij:
KOCJANČIČI, DVORI št. 25
V 2. volilni enoti se voli l član sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota (PO-ID 181, 182) obsega območja naselij:
KAVALIČI, BUŽARJI in ŠKOFARJI, DOLANI parne št. 2 –16, KLANEC parne št. 2–18.
V 3. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
4. volilna enota (PO-ID 184) obsega območja naselij:
DVORI, DOLANI neparne št. 1–13e, FIKONI neparne št. 1–5A, KLANEC neparne št. 1–5A, 9, 11, KORTINA, PEČKI, SVETI ANTON neparne št. 1–11, ŠUŠTETI, TURKI 1–7A, 9, 9B, 9D, 9E, 11–23
V 4. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
5. volilna enota (PO-ID 176, 179) obsega območja naselij:
BOŠKARJI, CEREJ, FARANČAN, VRTINE GREGORIČI neparne št. 37, 39, 43–49, RAVNE 2, TOMAŽIČI 4, 30.
V 5. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
6. volilna enota (PO-ID 177, 178, 367) obsega območja naselij:
FIKONI parne št. 2–20, GREGORIČI 1–36, 41, HRIB, POTOK 4A, RAVNE, razen številke 2, SV. ANTON parne št. 2–12, TOMAŽIČI, razen številke 4 in 30, TURKI parne št. 4–32, 33–36, parne št. 38–60B, 66, 68.
V 6. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
17. KRAJEVNA SKUPNOST ŠKOCJAN – SAN CANZIANO
1.
Svet krajevne skupnosti ŠKOCJAN – SAN CANZIANO šteje 11 članov.
2.
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti ŠKOCJAN – SAN CANZIANO se oblikuje 5 volilnih enot.
1. volilna enota (PO-ID 138, 139, 140, 141, 142, 144) obsega območja naselij:
Cesta Marežganskega upora, Obrtniška ulica, Partizanska ulica, Šmarska cesta št. 3, 5–5F, 7–7D, 9, 9A, Vanganelska cesta.
V 1. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota (PO-ID 136, 137, 148, 149,150, 342) obsega območja naselij:
Grajska pot, Istrska cesta 1–51, Kolodvorska cesta št. 9, 11, Pobeška cesta, Škocjan, Škocjanska pot, Šmarska cesta 1, 2, Triban, Tribanska cesta.
V 2. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota (PO-ID 338, 339, 340, 355, 356) obsega območja naselij:
KAMPEL, BOŠAMARIN.
V 3. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
4. volilna enota (PO-ID 341, 375) obsega območja naselja:
MANŽAN.
V 4. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
5. volilna enota obsega območje celotne krajevne skupnosti.
V 5. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti, predstavnik italijanske narodne skupnosti.
18. KRAJEVNA SKUPNOST ŠKOFIJE
1.
Svet krajevne skupnosti ŠKOFIJE šteje 10 članov.
2.
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti ŠKOFIJE se oblikuje 5 volilnih enot.
1. volilna enota (PO-ID 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 245, 246) obsega območja naselja:
Sp. Škofije št. 1–261.
V 1. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota (PO-ID 285, 286, 287, 357, 373) obsega območja naselja:
Zg. Škofije št. 1–129.
V 2. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota (PO-ID 288, 289) obsega območja naselij:
TINJAN, URBANCI, SLATINE, KOLOMBAR.
V 3. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
4. volilna enota (PO-ID 234, 235) obsega območja naselja:
PLAVJE.
V 4. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
5. volilna enota (PO-ID 247) obsega območja naselja:
ELERJI št. 1–35.
V 5. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
6. volilna enota (PO-ID 243) obsega območje naselja:
VALMARIN.
V 6. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti, predstavnik italijanske narodne skupnosti.
19. KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARJE
1.
Svet krajevne skupnosti ŠMARJE šteje 13 članov.
2.
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti ŠMARJE se oblikuje 9 volilnih enot.
1. volilna enota (PO-ID 331, 332, 333, 334) obsega območja naselij:
GAŽON in SRGAŠI.
V 1. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota (PO-ID 327, 328, 329, 330) obsega območja naselij:
ŠMARJE.
V 2. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota (PO-ID 326, 315) obsega območja naselij:
POMJAN in DILICI.
V 3. volilni enoti se voli 1 člani sveta krajevne skupnosti.
4. volilna enota (PO-ID 318, 324) obsega območja naselij:
KOŠTABONA in NOVI BRIČ.
V 4. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
5. volilna enota (PO-ID 319, 320) obsega območja naselja:
PUČE.
V 5. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
6. volilna enota (PO-ID 321, 322, 323) obsega območja naselja:
KRKAVČE.
V 6. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
7. volilna enota (PO-ID 343, 337) obsega območje naselij:
GRINTOVEC in GRINJAN.
V 7. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
8. volilna enota (PO-ID 316) obsega območje naselja
FJEROGA.
V 8. volilni enoti se voli 1 člana sveta krajevne skupnosti
9. volilna enota (PO-ID 317) obsega območje naselja:
ZUPANČIČI.
V 9. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti
20. KRAJEVNA SKUPNOST VANGANEL
1.
Svet krajevne skupnosti VANGANEL šteje 8 članov.
2.
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti VANGANEL oblikujejo 3 volilne enote.
1. volilna enota (PO-ID 304, 305) obsega območja naselja:
VANGANEL.
V 1. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota (PO-ID 303) obsega območja naselja:
ČENTUR.
V 2. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota (PO-ID 310, 374) obsega območja naselja:
BONINI.
V 3. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
21. KRAJEVNA SKUPNOST ZA GRADOM – AL CASTELLETTO
1.
Svet krajevne skupnosti ZA GRADOM – AL CASTELLETTO šteje 9 članov.
2.
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti ZA GRADOM – AL CASTELLETTO se oblikujejo 4 volilne enote.
1. volilna enota (PO-ID 57, 58, 91, 92) obsega območja naselij:
Cesta na Markovec 18, neparne št. 47–51, Kraljeva ulica 17, Ulica Sergeja Mašere neparna. št. 1–9, Ulica Vena Pilona št. 2, 4 in 6.
V 1. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota (PO-ID 59, 60, 93, 94) obsega območja naselij:
Kraljeva ulica 10, 12, 19, Ulica Nade Žagarjeve 2–10, 11, 13, 15, Ulica Vena Pilona parne št. 8–18, 26, 28, Ulica Vojke Šmuc 1, 3–12, 14, 16, 18 in 19, Ulica za gradom 1–16, neparne št. 19–29.
V 2. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota (PO-ID 54, 55, 56, 90, 361) obsega območja naselij:
Benčičeva ulica, Cesta na Markovec 12, 14, 16, parne št. 22–52, neparne št. 53–93, Semedela 66.
V 3. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
4. volilna enota obsega območje celotne krajevne skupnosti.
V 4. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti, predstavnik italijanske narodne skupnosti.
22. KRAJEVNA SKUPNOST ZAZID
1.
Svet krajevne skupnosti ZAZID šteje 7 članov.
2.
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti ZAZID se oblikuje 1 volilna enota.
1. volilna enota (PO-ID 198) obsega območje naselja:
ZAZID.
23. KRAJEVNA SKUPNOSTI ŽUSTERNA – GIUSTERNA
1.
Svet krajevne skupnosti ŽUSTERNA šteje 11 članov.
2.
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti ŽUSTERNA se oblikuje 6 volilnih enot.
1. volilna enota (PO-ID 64, 65, 67, 68, 69, 70, 78,) obsega območje:
Beblerjeva ulica 1–5, 7, Krožna cesta 1, 3, 3a, 5, Kvedrova ulica št. 1–9, 10–14, 16.
V 1. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti
2. volilna enota (PO-ID 61, 62, 63, 359, 360) obsega območje ulic:
Krožna cesta parne št. 2–12, Ulica Vena Pilona 5, 7.
V 2. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota (PO-ID 71, 72, 73, 76, 77, 83, 89, 348) obsega območja ulic:
Beblerjeva ulica parne št. 6–12, Bernetičeva ulica, Izletniška pot neparne št. 13–25, neparne št. 33–43, Podbrežna pot parne št. 2–18, Semedela 27a, 27b, 28, 48–60, 64, 68, 68d, 69, Kvedrova cesta 9a, 15, 17.
V 3. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
4. volilna enota (PO-ID 74, 75, 79, 80, 81, 82, 87, 354, 377) obsega območje:
Beblerjeva ulica 9, 11, 14, 16, 18, Dolga reber neparne št. 31–39, Izletniška pot parne št. 18–72, Kozlovičeva ulica neparne št. 1–31, parne št. 30–42, Krožna cesta 9a, 9b, 15, 17, 18–28a, neparne št. 31–37, 38, 39, 41–48, neparne št. 51–59, Kvedrova ulica parne št. 22–28c, Podbrežna pot neparne št. 1–13, 14, 16, 18, Semedela 1–17a, 47, 50a, 50b, Strma pot 19, 21, 23, Šolska ulica, Razgledna ulica, Sončna ulica, Ul. Danila Zelena, Ulica ob Parku, Ulica pod cerkvijo.
V 4. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
5. volilna enota (PO-ID 66, 84, 85, 86, 88, 95) obsega območje:
Dolga reber št. 1–30b, 31a, 31b, parne št. 32–40, Gozdna pot, Istrska cesta št. 67, 69a–e, 70, neparne št. 83–113, Izletniška pot 2–12, 14, 14a, 16, Krožna cesta 16, 34, 36, 36a, 50–58, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71, Letoviška pot, Mejna pot, Podbrežna pot neparne št. 1–13, Pot v gaj, Prisojna pot, Rožna pot, Strma pot, Ulica Vena Pilona 1, 3.
V 5. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
6. volilna enota obsega območje celotne krajevne skupnosti.
V 6. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti, predstavnik italijanske narodne skupnosti.
II.
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in o določitvi volilnih enot v krajevnih skupnostih na območju Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 45/02, 47/02 – popr., in Uradni list RS, št. 65/10).
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 040-5/2014
Koper, dne 3. julija 2014
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/2000, 30/2001 e 29/2003 e G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O L A D E L I B E R A
sulla determinazione del numero dei membri nei consigli delle comunità locali e sulla determinazione dei seggi elettorali nelle comunità locali sul territorio del Comune città di Capodistria
N. 040-5/2014
Capodistria, 4 luglio 2014
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visto l’articolo 19a della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta uff. della RS n. 94/07 – ZLS-UPB2, rett., 27/08–sentenza CC, 76/08 e 79/09, 51/10 e 40/12 ZUJF), l’articolo 109 della Legge sulle elezioni amministrative (Gazzetta uff. della RS n. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08 e 83/12) nonché l’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 3 luglio 2014, ha approvato la
D E L I B E RA
sulla determinazione del numero dei membri nei consigli delle comunità localie sulla determinazione delle circoscrizioni elettorali nelle comunità locali sul territorio del Comune città di Capodistria
I.
Con la presente delibera si determina il numero dei membri nei consigli delle comunità locali, il numero e le zone delle circoscrizioni elettorali nelle comunità locali sul territorio del comune Città di Capodistria, nonché il numero dei membri che si eleggono nelle circoscrizioni.
1. COMUNITÀ LOCALE DI ANKARAN – ANCARANO
1.
Il consiglio della Comunità locale di Ancarano conta 9 membri.
2.
Per l’elezione dei membri del consiglio della comunità locale di ANKARAN – ANCARANO si istituiscono 5 circoscrizioni elettorali
1° Circoscrizione elettorale (PO – ID 275, 276, 277, 278, 372, 381) che comprende il territorio degli abitati di:
Al boschetto, Roseto, Strada Ivančič Franc-Rudi; Strada per Prisoje; Strada della Ferrovia dal numero civico 1–11, i numeri civici dispari 13–17c, Strada dell'Adriatico dal numero civico 1 al 25, Vicolo per Brida n. 2, 2a, 2b, 3, numeri civici pari 4–10.
Nella circoscrizione elettorale numero 1 si eleggono 2 membri del consiglio della comunità locale.
2° circoscrizione elettorale (PO-ID 268, 269, 272, 273,274, 371) comprende il territorio degli abitati di:
Strada dell’Adriatico 42, Vicolo degli Olivi; Via Stanko Pervanja; Via D. Bertok-Churchill; Via I. Regent numeri civici pari 2–10, Via I. Cah-Iskra numeri civici pari. 2–14, Sotto la cima.
Nella circoscrizione elettorale numero 2 si eleggono 2 membri del consiglio della comunità locale.
3° circoscrizione elettorale (PO-ID 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 270, 271, 370) comprende il territorio degli abitati di:
Via M. Hrvatin; Via J. Srebrnič; Via R. Mahnič-Brkinc; Via P. Tomažič; Via M. Laris-Moro; Via F.P.Frenk; Via F.Bevk; Via V.Kocjančič-Marko; Via V.Vlahović; Strada dell'Adriatico numeri civici pari 46-84, Via I. Cah-Iskra numeri civici dispari. 1–11, Vicolo per Brida n. 1, 1a, 1b, Via I. Regent n. 1, 3, Vicolo del Panorama n. 2, 2a-c, 4-24, 26.
Nella circoscrizione elettorale numero 3 si eleggono 3 membri del consiglio della comunità locale.
4° circoscrizione elettorale(PO-ID 279, 280) comprende gli abitati di:
Strada dell'Adriatico numeri dispari da 27–47j, 51, 51 a–j, numeri civici dispari 59–85a, numeri civici pari 86–96, Vicolo del Panorama numeri civici. 1, 3, Via dei Vigneti e Lazzaretto.
Nella circoscrizione elettorale numero 4 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale.
5° circoscrizione elettorale comprende l’intero territorio della comunità locale.
Nella circoscrizione elettorale numero 5 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale, il rappresentante della comunità nazionale italiana.
2. COMUNITÀ LOCALE DI BERTOCCHI
1.
Il consiglio della Comunità locale di BERTOCCHI conta 11 membri.
2.
Per l’elezione dei membri del consiglio della comunità locale di BERTOCCHI si istituiscono 6 circoscrizioni elettorali.
1° Circoscrizione elettorale (PO-ID 155, 156) comprende gli abitati di: Strada dei Combattenti numeri civici pari 10–20, 21–23, 25, 29a, 30, 31, 31b, 33, 34, Strada fra i Vigneti numeri civici pari 2–18, Via V. Kocjančič-Marko numeri pari 18–24, numeri civici pari 28–52, 56, 65, 65a, 67, 69, Strada dei Pobegi 19a.
Nella circoscrizione elettorale numero 1 si eleggono 3 membri del consiglio della comunità locale.
2° circoscrizione elettorale (PO-ID162, 163, 164) comprende il territorio degli abitati di: Strada fra i Vigneti, Via V. Kocjančič-Marko numeri civici dispari št. 1–63, Strada Trasversale numeri civici pari 2–10, 16, Sermino 19.
Nella circoscrizione elettorale numero 2 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale.
3° circoscrizione elettorale (PO-ID382, 384) comprende il territorio degli abitati di: SERMINO tranne Sermino 19.
Nella circoscrizione elettorale numero 3 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale.
4° circoscrizione elettorale (PO-ID158, 159,160, 161) comprende la zona delle vie:
Ariol, Strada dei Pobegi fino al numero civico 19b, Strada II Ottobre; Strada V.K.Marko numeri civici pari 2–16, Via del Monumento.
Nella circoscrizione elettorale numero 4 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale.
5° circoscrizione elettorale (PO-ID151, 152, 153, 154, 157) comprende il territorio degli abitati:
Strada della Fratellanza, Via Ivan Starc; Kurirska cesta; Vicolo Campestre; Strada dei Pobegi dal numero civico. 21 do 57, Vicolo Assolato, Via dell`Alloro; San Tomà; Prade, Strada n.VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII.
Nella circoscrizione elettorale numero 5 si eleggono 4 membri del consiglio della comunità locale.
6° circoscrizione elettorale comprende l’intero territorio della comunità locale.
Nella circoscrizione elettorale numero 6 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale, il rappresentante della comunità nazionale italiana.
3. COMUNITÀ LOCALE DI BORŠT
1.
Il consiglio della Comunità locale di BORŠT conta 7 membri.
2.
Per l’elezione dei membri del consiglio della comunità locale di Boršt si istituiscono 3 circoscrizioni elettorali.
1° Circoscrizione elettorale (PO-ID 300) comprende gli abitati di:
BORŠT
Nella circoscrizione elettorale numero 1 si eleggono 3 membri del consiglio della comunità locale.
2° circoscrizione elettorale (PO-ID 325) comprende il territorio degli abitati di:
LABOR
Nella circoscrizione elettorale numero 2 si eleggono 2 membri del consiglio della comunità locale.
3° circoscrizione elettorale (PO-ID 301) comprende il territorio degli abitati di:
GLEM
Nella circoscrizione elettorale numero 3 si eleggono 2 membri del consiglio della comunità locale.
4. COMUNITÀ LOCALE DI ČRNI KAL
1.
Il consiglio della Comunità locale di ČRNI KAL conta 14 membri.
2.
Per l’elezione dei membri del consiglio della comunità locale di ČRNI KAL si istituiscono 13 circoscrizioni elettorali
1° Circoscrizione elettorale (PO-ID 195, 199) comprende gli abitati di:
DOL e ZANIGRAD
Nella circoscrizione elettorale numero 1 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale
2° circoscrizione elettorale (PO-ID 294) comprende l’abitato di:
HRASTOVLJE
Nella circoscrizione elettorale numero 2 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale.
3° circoscrizione elettorale (PO-ID 185, 186, 187, 188, 290) comprende gli abitati di:
RIŽANA, CEPKI, ROŽAR, STEPANI e KRNICA.
Nella circoscrizione elettorale numero 3 si eleggono 2 membri del consiglio della comunità locale.
4° circoscrizione elettorale (PO-ID 189, 190) comprende l’ abitato di:
ČRNI KAL.
Nella circoscrizione elettorale numero 4 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale.
5° circoscrizione elettorale (PO-ID 230) comprende l’abitato di:
GABROVICA.
Nella circoscrizione elettorale numero 5 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale.
6° circoscrizione elettorale (PO-ID 231, 232) comprende l’abitato di:
OSP
Nella circoscrizione elettorale numero 6 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale.
7° circoscrizione elettorale (PO-ID 194) comprende l’abitato di:
PODPEČ.
Nella circoscrizione elettorale numero 7 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale.
8° circoscrizione elettorale (PO-ID 193) comprende l’abitato di:
BREZOVICA.
Nella circoscrizione elettorale numero 8 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale.
9° circoscrizione elettorale (PO-ID 192) comprende l’abitato di:
LOKA.
Nella circoscrizione elettorale numero 9 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale.
10° circoscrizione elettorale (PO-ID 191) comprende l’abitato di:
PREDLOKA.
Nella circoscrizione elettorale numero 10 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale.
11° circoscrizione elettorale (PO-ID 344–345) comprende gli abitati di:
SOCERB e KASTELEC
Nella circoscrizione elettorale numero 11 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale.
12° circoscrizione elettorale (PO-ID 344–345) comprende gli abitati di:
ČRNOTIČE, PRAPROČE e BREŽICE PRI PODGORJU.
Nella circoscrizione elettorale numero 12 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale.
13° circoscrizione elettorale (PO-ID 291) comprende l’abitato di:
KORTINE.
Nella circoscrizione elettorale numero 13 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale.
5. COMUNITÀ LOCALE DI DEKANI
1.
Il consiglio della Comunità locale di DEKANI conta 9 membri.
2.
Per l’elezione dei membri del consiglio della comunità locale di DEKANI si istituiscono 5 circoscrizioni elettorali
1° Circoscrizione elettorale (PO-ID172, 173) comprende l’abitato di:
Dekani dal numero civico 6–21a, 24, 25, 25a, 224, 224A, 224E, 224F, 257 e dal 1 al 5.
Nella circoscrizione elettorale numero 1 si eleggono 2 membri del consiglio della comunità locale.
2° Circoscrizione elettorale (PO-ID 174, 366) comprende l’abitato di:
Dekani dal numero civico 45, 45a, 75, 104b, 113–116, 118, 119, 126, 127, 134–136a, 142–148, 150, 194, 195, 202–206a, 208–223, 259–264, 350.
Nella circoscrizione elettorale numero 2 si eleggono 2 membri del consiglio della comunità locale.
3° Circoscrizione elettorale (PO-ID 169, 175) comprende l’abitato di:
Dekani dal numero civico 26–31b, 31d, 34, 34b, 36, 39–44, 46, 46a, 47, 49–73, 76c-z, 360.
Nella circoscrizione elettorale numero 3 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale.
4° Circoscrizione elettorale (PO-ID 171, 365) comprende l’abitato di:
Dekani dal numero civico. 22, 23, 23a–h, 32, 33, 224–256b, 265–275, 284–288c, 297, 300, 305, 309–312.
Nella circoscrizione elettorale numero 4 si eleggono 2 membri del consiglio della comunità locale
5° Circoscrizione elettorale (PO-ID 170, 364) comprende l’abitato di:
Dekani dal numero civico 34a, 35–35d, 37, 38, 105–112, 115, 117, 120–123, 125, 128, 129–133a, 137–141, 149, 151– 191, 193, 196–201, 207, 276–279.
Nella circoscrizione elettorale numero 5 si eleggono 2 membri del consiglio della comunità locale.
6. COMUNITÀ LOCALE DI GRAČIŠČE
1.
Il consiglio della Comunità locale di GRAČIŠČE conta 13 membri.
2.
Per l’elezione dei membri del consiglio della comunità locale di GRAČIŠČE si istituiscono 13 circoscrizioni elettorali.
1° Circoscrizione elettorale (PO-ID 209) comprende l’abitato di:
BUTARI
Nella circoscrizione elettorale numero 1 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale.
2° Circoscrizione elettorale (PO-ID 224) comprende l’abitato di:
DVORI.
Nella circoscrizione elettorale numero 2 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale
3° Circoscrizione elettorale (PO-ID 293) comprende l’abitato di:
GRAČIŠČE.
Nella circoscrizione elettorale numero 3 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale.
4° Circoscrizione elettorale (PO-ID 292) comprende l’abitato di:
KUBED.
Nella circoscrizione elettorale numero 4 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale.
5° Circoscrizione elettorale (PO-ID 225) comprende l’abitato di:
MORAVŽ.
Nella circoscrizione elettorale numero 5 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale.
6° Circoscrizione elettorale (PO-ID 210, 349) comprende gli abitati di: POLETIČI e GALANTIČI.
Nella circoscrizione elettorale numero 6 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale.
7° Circoscrizione elettorale (PO-ID 211) comprende l’abitato di:
POPETRE.
Nella circoscrizione elettorale numero 7 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale.
8° Circoscrizione elettorale (PO-ID 201, 2012) comprende gli abitati di:
SOČERGA e LUKINI.
Nella circoscrizione elettorale numero 8 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale.
9° Circoscrizione elettorale (PO-ID 200) comprende l’abitato di:
SMOKVICA.
Nella circoscrizione elettorale numero 9 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale.
10° Circoscrizione elettorale (PO-ID 203, 204, 205, 206, 222, 223) comprende gli abitati di:
KARLI, MARŠIČI, OLIKA, PERAJI, PISARI e ŠEKI.
Nella circoscrizione elettorale numero 10 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale.
11° Circoscrizione elettorale (PO-ID 295) comprende l’abitato di:
TREBEŠE.
Nella circoscrizione elettorale numero 11 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale
12° Circoscrizione elettorale (PO-ID 207, 208) comprende gli abitati di:
TULJAKI e SOKOLIČI.
Nella circoscrizione elettorale numero 12 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale
13° Circoscrizione elettorale (PO-ID 212) comprende l’abitato di:
ZABAVLJE.
Nella circoscrizione elettorale numero 13 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale.
7. COMUNITÀ LOCALE DI GRADIN
1.
Il consiglio della Comunità locale di GRADIN conta 8 membri.
2.
Per l’elezione dei membri del consiglio della comunità locale di GRADIN si istituiscono 3 circoscrizioni elettorali.
1° Circoscrizione elettorale (PO-ID 220, 221) comprende gli abitati di:
PREGARA con le frazioni di: BUŽELI, KRIŠTIJI, REPAREC, BREŽINARI, TUNIŠI, SV. SIMON.
Nella circoscrizione elettorale numero 1 si eleggono 3 membri del consiglio della comunità locale.
2° Circoscrizione elettorale (PO-ID 217, 218, 219, 299) comprende gli abitati di:
GRADIN, BREZOVICA PRI GRADINU, ABITANTI, SIRČI con la frazione di PAVLIČI.
Nella circoscrizione elettorale numero 2 si eleggono 3 membri del consiglio della comunità locale.
3° Circoscrizione elettorale (PO-ID 216, 296, 297, 298) comprende gli abitati di:
BELVEDUR, KOROMAČI, BOŠKINI, TOPOLOVEC con le frazioni di HRVOJI, ŽRNJOVEC, MOČUNIGI.
Nella circoscrizione elettorale numero 3 si eleggono 2 membri del consiglio della comunità locale.
8. COMUNITÀ LOCALE DI CREVATINI
1.
Il consiglio della Comunità locale di CREVATINI conta 10 membri.
2.
Per l’elezione dei membri del consiglio della comunità locale di CREVATINI si istituiscono 4 circoscrizioni elettorali.
1° Circoscrizione elettorale (PO-ID 254, 255, 256, 257, 258, 259, 281, 282, 283) comprende gli abitati di: BARISONI, CEREI, COLOMBANO.
Nella circoscrizione elettorale numero 1 si eleggono 3 membri del consiglio della comunità locale.
2° Circoscrizione elettorale (249, 251, 252, 253, 350, 369) comprende l’abitato di:
CREVATINI numeri civici–116C.
Nella circoscrizione elettorale numero 2 si eleggono 3 membri del consiglio della comunità locale.
3° Circoscrizione elettorale (PO-ID6, 7, 9, 10, 11, 30, 358) comprende l’abitato di:
PREMANZANO e Crevatini numeri civici 117–224.
Nella circoscrizione elettorale numero 3 si eleggono 3 membri del consiglio della comunità locale.
4° Circoscrizione elettorale comprende l’intero territorio della comunità locale.
Nella circoscrizione elettorale numero 4 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale, il rappresentante della comunità nazionale italiana.
9. CAPODISTRIA CENTRO
1.
Il consiglio della Comunità locale di CAPODISTRIA CENTRO conta 13 membri.
2.
Per l’elezione dei membri del consiglio della comunità locale di CAPODISTRIA CENTRO si istituiscono 5 circoscrizioni elettorali.
1° Circoscrizione elettorale (PO-ID 248, 250, 284, 368) comprende:
Calle del Tintore numeri civici pari 2–8, Belvedere 1, 2, 2a, 4, 4a, 4b, 6, 8, Via Budicin, Calegaria numeri civici pari 2–40, via Garibaldi, via dei Glagoliti 1, 1a, 1b, 1c, numeri civici pari 2–8, via Kette, via Kidrič numeri civici pari 2–46, numeri civici dispari 1–35, via Kocjančič-Marko, via N. Kolarič 15, 17, 19, Riva dei Bagni, via della Gioventù, piazza del Museo, piazza Nazor, via Planinc, Via del Poggio numero civico 5, via Ressel, via Santorio numeri civici dispari 1–9, piazza Tito 3–5, via Monte Triglav, Calle Henrik Tuma, piazza A. Ukmar, via G. Verdi numeri civici dispari 1–11, via O. Župančič numeri civici dispari 1–37.
Nella circoscrizione elettorale numero 1 si eleggono 3 membri del consiglio della comunità locale.
2° Circoscrizione elettorale (PO-ID3, 5, 16, 23, 27, 29, 32, 133, 134) comprende:
Strada per Ancarano numeri civici 2, 3c, 3d, 4, via I. Cankar numeri civici pari 2–10, piazza Carpaccio 1–6, Calegaria numeri civici dispari 1–23, strada di Ferrara numeri civici pari 2–14, via J. Gallus 2, via dei vigili del fuoco 1–11, 13–18, piazza Giordano Bruno 1, 2, via Gorizia, piazza Gortan 1, 3–11, piazza Gramsci 1, 3, via S. Gregorčič numeri civici pari 2–8, 12, 14, S. dell’Istria, piazza J. A. Capodistrias 1, via B. Kidrič numeri civici dispari 37–45, Via degli Agricoltori numeri civici dispari 19–25, via Kolarič 1–3, numeri civici dispari 5–13, via Kolar, Str. della Stazione 1–5, 7, via S. Krelj numeri civici pari 2–8, 5, 7, via S. Kumar numeri civici dispari 1–9, Calle del Leone numeri civici pari 2–10, strada per Lubiana numeri civici pari 2–8, numeri civici dispari 3–13, Piazza P. Martinc 3, via D. Marušič numeri civici dispari 3–13 e 17–35, Piazzetta L. Mužec 1–4, Via M. Pobega, Via del Poggio numeri civici pari 2–10, Via del porto 1–3, 5, 5a, Via della Rivolta, via Sabini, via Santorio numeri civici pari 2–8, Calle delle Saline 2, 4, 6, Via della Scuola numeri civici dispari 1–7, piazza Tito 2, piazza P. Tomažič, Piazza Brolo 8–12, Via della Riforma Agraria numeri civici pari 18–30, via OF numeri civici dispari 1–15, via Zora Perello-Godina 1, 3, Via degli ostaggi, via Valvasor numeri civici dispari 1–43, Riva Vojko 4–9, Calle degli Orti 1, 3, via J. Zlatič numeri civici pari 2–8, 8b, via O. Župančič numeri civici pari 2–20, 33.
Nella circoscrizione elettorale numero 2 si eleggono 3 membri del consiglio della comunità locale.
3° Circoscrizione elettorale (PO-ID4, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 135) comprende:
via Ancarano 3, 3a, 3b, 5a–d, 7, 7a, 7b, 10, via Basovizza, Bossadraga, via dei Brkini, via Burlin, via I. Cankar tutti i numeri civici esclusi i numeri civici pari 2–10, Via della Valle 2–10, 12, 14, 16, Piazzale M.Destardi, Calle degli studenti, via Ferrara 17, 30, 38, via J. Gallus numeri civici dispari 1–11, 4, 6, piazzale del Ginnasio 1–5, piazza A. Gramsci 4–8, Calle I. Gruden, porta Isolana, Via degli Agricoltori numeri civici dispari 1–17, Calle dei Consuli 2, 3, via S. Krelj 1, 1a, 3, 10, via M. Krpan 2, numeri civici dispari 7–11a, Calle S. Kumar numeri civici pari 2–6, Calle del Leone numeri civici dispari 1–9, piazza Martinc 1, 2, 4, 5, via D. Marušič, Via Miren 1, 2, 2a, 4, 6, Calle della Fornace, Calle del Forno, via P. Petronio, piazza dei pescatori, Calle Vecchia, piazza Tito 1, piazza Brolo 1–7, via Trubar numeri civici 1, 2, 4, 6, 6a, Via della Riforma agraria numeri civici dispari 13–21, Calle della Trincea 2, 4, 6, via OF 12, 14, 16, Calle del Ponzo, Calle della posta vecchia, via G. Verdi 2, 4, 6, 10, piazza P.P. Vergerio, Riva Vojko numeri civici pari 14–18, 19–38a, via H. Volarič 1, via J. Zlatič numeri civici dispari 1–19.
Nella circoscrizione elettorale numero 3 si eleggono 3 membri del consiglio della comunità locale.
4° Circoscrizione elettorale (PO-ID1, 2, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 31) comprende:
Via S. Božič, Via Zora Perello – Godina 2, Calegaria numeri civici dispari 25–35, Erta del Ponte, Calle dello Spazzacamino, Via Ferrara 3, 5, 5a, 5b, 7, 9, 9a, Piazzale del Ginnasio 6, 7, Piazza V. Gortan 12–16, Calle della Biscia, Calle dei Ciottoli, Piazza S. Kosovel, Calle del Lazzaretto 1–7, Strada di Ljubljana 1, Via D. Marušič numeri civici pari 4–20, 37, 37a, Via J. Miklavčič, Piazzetta L. Mužec n. 5–8, Calle P. Naldini, Calle delle Mura, Calle Stretta, Via Pirano 1, Piazza F. Prešeren, Via del Porto numeri civici pari 4–6, 7–15, numeri civici dispari 17–47, Via H.Repič, Calle del Risano, Calle S.Rutar ulica, Calle delle Saline l, 3, 5, Via dell'Isonzo numeri civici pari. 2–8a, Piazzetta Stanič, Calle I. Trinko, Via J. Tominc, Via della Fabbrica, Via della riforma agraria 1–12, 14, 16, Via del Fronte di Liberazione numeri civici pari. 2–10, Via Porta Maggiore, Via degli Ostaggi numeri civici pari 2–14, Via Valvasor numeri civici pari 2–16, 11, Calle M. Vlačič, Riva Vojko numeri civici 1–3, 10–12, 13, 15, 17, Calle H. Volarič 2, 4, Via I. Vouk, Calle degli Orti numeri civici pari 2–10a, Via delle Cooperative, Via O. Župančič numeri civici pari 22–38, 39, 41, 43, 45.
Nella circoscrizione elettorale numero 4 si eleggono 3 membri del consiglio della comunità locale.
5° circoscrizione elettorale comprende l’intero territorio della comunità locale.
Nella circoscrizione elettorale numero 5 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale, rappresentante della comunità nazionale italiana.
10. COMUNITÀ LOCALE DI MAREZIGE
1.
Il consiglio della Comunità locale di MAREZIGE conta 9 membri.
2.
Per l’elezione dei membri del consiglio della comunità locale di MAREZIGE si istituiscono 6 circoscrizioni elettorali.
1° Circoscrizione elettorale (PO-ID 302) comprende l’abitato di:
BABIČI.
Nella circoscrizione elettorale numero 1 si eleggono 2 membri del consiglio della comunità locale.
2° circoscrizione elettorale (PO-ID 306, 307, 308) comprende l'abitato di:
MAREZIGE.
Nella circoscrizione elettorale numero 2 si eleggono 3 membri del consiglio della comunità locale.
3° circoscrizione elettorale (PO-ID 313) comprende l'abitato di:
LOPAR.
Nella circoscrizione elettorale numero 3 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale.
4° Circoscrizione elettorale (PO-ID 309) comprende l'abitato di:
MONTINJAN.
Nella circoscrizione elettorale numero 4 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale.
5° Circoscrizione elettorale (PO-ID 213, 214, 314) comprende gli abitati di:
TRUŠKE, BOČAJI e KOZLOVIČI.
Nella circoscrizione elettorale numero 5 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale.
6° Circoscrizione elettorale (PO-ID 215) comprende l'abitato di:
TRSEK.
Nella circoscrizione elettorale numero 6 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale.
11. COMUNITÀ LOCALE DI OLMO
1.
Il consiglio della Comunità locale di OLMO conta 11 membri.
2.
Per l’elezione dei membri del consiglio della comunità locale di OLMO si istituiscono 6 circoscrizioni elettorali.
1° circoscrizione elettorale (PO-ID 114, 115, 127, 128, 143, 145, 363) gli abitati di:
Strada della valle numeri civici dispari 1–37a, numeri civici pari 2–34d, 41, 43, 60, 62, Vicolo degli Olivi numeri civici dispari 1–5e, numeri civici dispari 7–21d, Strada di Šmarje numeri civici pari, 4-24, numeri civici pari 28–82, 31, 33, Via del generale Levičnik numeri civici pari 2–46h, Via del Distaccamento Istriano 1, 3.
Nella circoscrizione elettorale numero 1 si eleggono 3 membri del consiglio della comunità locale.
2° circoscrizione elettorale (PO-ID 113, 116, 117, 122, 146, 147, 351, 352, 353) comprende gli abitati di:
Strada di Monte Marco 19, Strada della Valle numeri civici pari 36–56e, 58a; Vicolo degli Olivi numeri civici dispari 23–59d e 63–69a, Prisoje 5; Semedella 58a, 71, 75–94, 99–99e, Via del Generale Levičnik numeri civici pari 48–66h, numeri civici dispari 1–11f.
Nella circoscrizione elettorale numero 2 si eleggono 2 membri del consiglio della comunità locale.
3° circoscrizione elettorale (PO-ID 107, 108, 109, 110, 111, 118) comprende gli abitati di:
strada di Monte Marco numeri civici 7, 9, 11, 13, 15, 17, Prisoje 7, 7a e 9a, 9b.
Nella circoscrizione elettorale numero 3 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale.
4° circoscrizione elettorale (PO-ID 112, 123, 124, 125, 126, 335, 336) comprende gli abitati di:
Strada di Monte Marco l, la, lb, 1c,Via del Distaccamento Istriano numeri civici pari 2–14, Vicolo degli olivi numeri civici pari 6–8, 8a, 8b in 10, Prisoje numeri l, 3, 7b, 9, 11, l'intero abitato di ŠALARA con la frazione di PADERNA.
Nella circoscrizione elettorale numero 4 si eleggono 2 membri del consiglio della comunità locale.
5° Circoscrizione elettorale (PO-ID 106, 119, 121, 129) comprende gli abitati di:
Strada di Monte Marco 3 e 5, Prisoje 2, 4, 6, 8, Via 15. Maggio numeri civici 1–15, 17.
Nella circoscrizione elettorale numero 5 si eleggono 2 membri del consiglio della comunità locale.
6° circoscrizione elettorale comprende l’intero territorio della comunità locale.
Nella circoscrizione elettorale numero 6 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale, rappresentante della comunità nazionale italiana.
12. COMUNITÀ LOCALE DI POBEGI ČEŽARJI
1.
Il consiglio della Comunità locale di POBEGI ČEŽARJI conta 11 membri.
2.
Per l’elezione dei membri del consiglio della comunità locale di POBEGI ČEŽARJI si istituiscono 4 circoscrizioni elettorali.
1° circoscrizione elettorale (PO-ID 311, 312, 380) comprende l'abitato di:
ČEŽARJI.
Nella circoscrizione elettorale numero 1 si eleggono 3 membri del consiglio della comunità locale.
2° circoscrizione elettorale (PO-ID 167) comprende gli abitati di:
Strada del Distaccamento Istriano numeri civici 44–54, Frenkova c. numeri civici pari 18, 20, 20a, 22, 22a, 24, 26, 28, numeri civici dispari 1–15, Izvidniška cesta, Kortina, Novo naselje.
Nella circoscrizione elettorale numero 2 si eleggono 3 membri del consiglio della comunità locale.
3° Circoscrizione elettorale (PO-ID 166) comprende le vie e gli abitati di:
Strada del Distaccamento Istriano numeri civici pari 2–42, strada per Žanej, Cikuti, Frenkova cesta numeri civici pari 2–16 e, 18a, 18b, 18c.
Nella circoscrizione elettorale numero 3 si eleggono 3 membri del consiglio della comunità locale.
4° Circoscrizione elettorale (PO-ID 165, 168, 379) comprende gli abitati di:
BRŽANI, Cesta I. Istrske brigade n. civici dispari 1–59a, Strada per Risano, ILIRIJA, POBEGOVO NASELJE, POLJANE e Sončna pot nell’abitato Pobegi.
Nella circoscrizione elettorale numero 4 si eleggono 2 membri al consiglio della comunità locale.
13. COMUNITÀ LOCALE DI PODGORJE
1.
Il consiglio della Comunità locale di PODGORJE conta 7 membri.
2.
Per l’elezione dei membri del consiglio della comunità locale di PODGORJE si istituisce 1 circoscrizione elettorale.
1° circoscrizione elettorale (PO-ID 227) comprende l'abitato di: PODGORJE.
14. COMUNITÀ LOCALE DI RAKITOVEC
1.
Il consiglio della Comunità locale di RAKITOVEC conta 6 membri.
2.
Per l’elezione dei membri del consiglio della comunità locale di RAKITOVEC si istituisce 1 circoscrizione elettorale.
1° circoscrizione elettorale (PO-ID 226) comprende l'abitato di: RAKITOVEC.
15. COMUNITÀ LOCALE DI SEMEDELLA
1.
Il consiglio della Comunità locale di SEMEDELLA conta 13 membri.
2.
Per l’elezione dei membri del consiglio della comunità locale di SEMEDELLA si istituiscono 6 circoscrizioni elettorali.
1° circoscrizione elettorale (PO-ID 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53) comprende gli abitati di:
Via V. Bežek, Via F. Bidovec numeri civici dispari 1–9, numeri civici pari 2–18, strada di Monte Marco numeri civici dispari 35–43, Via F. Erjavec, Via I. Gradnik numeri civici 1–5, 7, 9, Strada dell'Istria numeri civici 61, 63, 65, Via S. Jenko 2, Via B. Klarič numeri civici pari 2–10, Via O. Kovačič numeri civici pari 2–6, Via Z. Kralj numeri civici 1, 9, 11, 13, 15, Via M. Spasič, Via Nuova numeri civici pari 2–12, Via S. Rozman numeri civici 1–8, Via S. Mašera 2, Via J. Srebrnič, Via J. Stritar, Via T. Tomšič 2, 4, 6, Via della II Brigata d'Oltremare numeri civici 36–36g, numeri civici pari 38–68, numeri civici dispari 49–57 e numeri civici dispari 63–75.
Nella circoscrizione elettorale numero 1 si eleggono 3 membri del consiglio della comunità locale.
2° circoscrizione elettorale (PO-ID 33, 34, 35, 36, 46) comprende gli abitati:
Via S. Jenkova numeri civici dispari 1–15, Via J. Jurčič, Via O. Kovačič numeri civici dispari 1–27, 31, Via F.Levstik numeri civici 1–3, 5, Via S. Rozman numeri civici dispari 9–21, numeri civici pari 10–26, via A.Š. Stjenko numeri civici 1–13, 15, 17, Via T.Tomšič 8, Via 15 maggio 18, Via J. Vega numeri civici 2-23, Via A. Velušček 2.
Nella circoscrizione elettorale numero 2 si eleggono 2 membri del consiglio della comunità locale.
3° Circoscrizione elettorale (PO-ID 38, 39, 40, 41, 96, 97) comprende gli abitati di:
Strada di Monte Marco numeri civici pari. 2-10a, numeri civici dispari 19a–33, Semedella 70, Via della II Brigata d'Oltremare numeri civici 22–34a, numeri civici dispari 35–47a, Via B. Klarič numeri civici dispari 7–15a numeri civici pari 12–16e.
Nella circoscrizione elettorale numero 3 si eleggono 2 membri del consiglio della comunità locale.
4° Circoscrizione elettorale (PO-ID 37, 99) comprende gli abitati di:
Via S. Rozman numeri civici pari. 28–58, Via A. Š. Stjenko numeri civici 19–19c, Via F. Bidovec numeri civici dispari 11–19, numeri civici pari 20–22c, Via I. Gradnik numeri civici 6–6e, 10, 12, 14, Via O. Kovačič 8, numeri civici pari. 16–40c, 29–29c, Via della II Brigata d'Oltremare numeri civici 8–8c, Via J. Vega 24–25c, 27–27c, 29–29c.
Nella circoscrizione elettorale numero 4 si eleggono 2 membri del consiglio della comunità locale.
5° Circoscrizione elettorale (PO-ID 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 130, 131, 132, 362) comprende gli abitati di:
Strada dell'Istria numeri civici 53, 55, Via F. Levstik 4, Via R. Pahor, Via M. Puntar, Via S. Rozman 21a, numeri civici dispari 23–39, numeri civici pari 60–68e, Via 15. maggio 16, 19–19d, 21–27, 30, Via della II Brigata d'Oltremare 6, 10–21a, Via n. Vatovec, Via A. Velušček numeri civici dispari 1–13, Via A. Vodopivec.
Nella circoscrizione elettorale numero 5 si eleggono 3 membri del consiglio della comunità locale.
6° circoscrizione elettorale comprende l’intero territorio della comunità locale.
Nella circoscrizione elettorale numero 6 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale, rappresentante della comunità nazionale italiana.
16. COMUNITÀ LOCALE DI SVETI ANTON
1.
Il consiglio della Comunità locale di SVETI ANTON conta 11 membri.
2.
Per l’elezione dei membri del consiglio della comunità locale di SVETI ANTON si istituiscono 6 circoscrizioni elettorali.
1° circoscrizione elettorale (PO-ID 180) comprende l'abitato di:
POTOK, tranne la casa con il numero civico 4A
Nella circoscrizione elettorale numero 1 si elegge 1 membro al consiglio della comunità locale.
2° circoscrizione elettorale (PO-ID183) comprende gli abitati
KOCJANČIČI, DVORI numero civico 25
Nella circoscrizione elettorale numero 2 si elegge 1 membro al consiglio della comunità locale
3° Circoscrizione elettorale (PO-ID181, 182) comprende gli abitati di:
KAVALIČI, BUŽARJI in ŠKOFARJI, DOLANI numeri civici pari 2–16, KLANEC numeri civici pari 2–18.
Nella circoscrizione elettorale numero 3 si eleggono 2 membri del consiglio della comunità locale.
4° Circoscrizione elettorale (PO-ID 184) comprende gli abitati di:
DVORI, DOLANI numeri civici dispari 1–13e, FIKONI numeri civici dispari 1–5A, KLANEC numeri civici dispari 1–5A, 9, 11, KORTINA, PEČKI, SVETI ANTON numeri civici dispari 1–11, ŠUŠTETI, TURKI 1–7A, 9, 9B, 9D, 9E, 11–23.
Nella circoscrizione elettorale numero 4 si eleggono 2 membri del consiglio della comunità locale.
5° Circoscrizione elettorale (PO-ID 176, 179) comprende gli abitati di::
BOŠKARJI, CEREJ, FARANČAN, VRTINE GREGORIČ numeri civici dispari 37, 39, 43–49, RAVNE 2, TOMAŽIČI 4, 30.
Nella circoscrizione elettorale numero 5 si eleggono 2 membri del consiglio della comunità locale.
6° Circoscrizione elettorale (PO-ID177, 178, 367) comprende gli abitati di:
FIKONI numeri civici pari 2–20, GREGORIČI numeri civici 1–36, 41, HRIB, POTOK 4A, RAVNE tranne il numero civico 2, SV. ANTON numeri civici pari 2–12, TOMAŽIČI tranne i numeri civici 4 e 30, TURKI numeri civici par. 4–32, 33–36, numeri civici pari 38–60B, 66, 68.
Nella circoscrizione elettorale numero 6 si eleggono 3 membri del consiglio della comunità locale.
17. COMUNITÀ LOCALE DI SAN CANZIANO
1.
Il consiglio della Comunità locale di SAN CANZIANO conta 11 membri.
2.
Per l’elezione dei membri del consiglio della comunità locale di SAN CANZIANO si istituiscono 5 circoscrizioni elettorali.
1° circoscrizione elettorale (PO-ID 138, 139, 140, 141, 142, 144) comprende gli abitati di:
Strada della Rivolta di Marezige; Via degli Artigiani; Via dei Partigiani; Strada di Šmarje numeri civici 3, 5–5F, 7–7D, 9, 9A, Strada di Vanganel.
Nella circoscrizione elettorale numero 1 si eleggono 3 membri del consiglio della comunità locale.
2° circoscrizione elettorale (PO-ID136, 137, 148, 149, 150, 342) comprende gli abitati di:
Vicolo del Castello; Strada dell`Istria numeri civici 1–51; Strada della Stazione numeri civici 9, 11; Strada di Pobegi; San Canziano; Strada di San Canziano; Strada di Šmarje numeri civici 1, 2;Tribano; Strada di Tribano.
Nella circoscrizione elettorale numero 2 si eleggono 3 membri del consiglio della comunità locale.
3° circoscrizione elettorale (PO-ID 338, 339, 340, 355, 356) comprende gli abitati di: KAMPEL, BOŠAMARIN.
Nella circoscrizione elettorale numero 3 si eleggono 3 membri del consiglio della comunità locale.
4° circoscrizione elettorale (PO-ID 341, 375) comprende gli abitati di:
MANŽAN.
Nella circoscrizione elettorale numero 4 si elegge 1 membro al consiglio della comunità locale.
5° circoscrizione elettorale comprende l’intero territorio della comunità locale.
Nella circoscrizione elettorale numero 5 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale, rappresentante della comunità nazionale italiana.
18. COMUNITÀ LOCALE DI ŠKOFIJE
1.
Il consiglio della Comunità locale di ŠKOFIJE conta 10 membri.
2.
Per l’elezione dei membri del consiglio della comunità locale di ŠKOFIJE si istituiscono 5 circoscrizioni elettorali.
1° circoscrizione elettorale (PO-ID 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 245, 246) comprende gli abitati: SP. ŠKOFIJE n. 1–261.
Nella circoscrizione elettorale numero 1 si eleggono 3 membri del consiglio della comunità locale.
2° circoscrizione elettorale (PO-ID 285, 286, 287, 357, 373) comprende l'abitato di: ZG. ŠKOFIJE n. 1–129.
Nella circoscrizione elettorale numero 2 si eleggono 2 membri del consiglio della comunità locale.
3° circoscrizione elettorale (PO-ID 288, 289) comprende gli abitati di: TINJAN, URBANCI, SLATINE, KOLOMBAR.
Nella circoscrizione elettorale numero 3 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale.
4° circoscrizione elettorale (PO-ID 234, 235) comprende l'abitato di:
PLAVJE.
Nella circoscrizione elettorale numero 4 si eleggono 2 membri del consiglio della comunità locale.
5° circoscrizione elettorale (PO-ID 247) comprende l'abitato di:
ELERJI numeri civici 1–35
Nella circoscrizione elettorale numero 5 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale.
6° Circoscrizione elettorale (PO-ID 243) comprende l'abitato di:
VALMARIN
Nella circoscrizione elettorale numero 6 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale, rappresentante della comunità nazionale italiana.
19. COMUNITÀ LOCALE DI ŠMARJE
1.
Il consiglio della comunità locale di ŠMARJE conta 13 membri.
2.
Per l’elezione dei membri del consiglio della comunità locale di ŠMARJE si istituiscono 9 circoscrizioni elettorali.
1° circoscrizione elettorale (PO-ID 331, 332, 333, 334) comprende gli abitati di:
GAŽON e SRGAŠI.
Nella circoscrizione elettorale numero 1 si eleggono 3 membri del consiglio della comunità locale.
2° circoscrizione elettorale (PO-ID 327, 328, 329, 330) comprende l'abitato di:
ŠMARJE.
Nella circoscrizione elettorale numero 2 si eleggono 2 membri del consiglio della comunità locale.
3° circoscrizione elettorale (PO-ID 326, 315) comprende gli abitati di:
POMJAN e DILICI.
Nella circoscrizione elettorale numero 3 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale.
4° circoscrizione elettorale (PO-ID 318, 324) comprende gli abitati di:
KOŠTABONA e NOVI BRIČ.
Nella circoscrizione elettorale numero 4 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale.
5° circoscrizione elettorale (PO-ID 319, 320) comprende l'abitato di:
PUČE.
Nella circoscrizione elettorale numero 5 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale.
6° Circoscrizione elettorale (PO-ID 321, 322, 323) comprende l'abitato di:
KRKAVČE.
Nella circoscrizione elettorale numero 6 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale.
7° Circoscrizione elettorale (PO-ID 343, 337) comprende gli abitati di:
GRINTOVEC in GRINJAN.
Nella circoscrizione elettorale numero 7 si eleggono 2 membri del consiglio della comunità locale.
8° Circoscrizione elettorale (PO-ID 316) comprende l'abitato di:
FJEROGA.
Nella circoscrizione elettorale numero 8 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale.
9° Circoscrizione elettorale (PO-ID 317) comprende l'abitato di:
ZUPANČIČI.
Nella circoscrizione elettorale numero 9 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale.
20. COMUNITÀ LOCALE DI VANGANEL
1.
Il consiglio della Comunità locale di Vanganel conta 8 membri.
2.
Per l’elezione dei membri del consiglio della comunità locale di VANGANEL si istituiscono 3 circoscrizioni elettorali.
1° circoscrizione elettorale (PO-ID 304, 305) comprende l'abitato di:
VANGANEL
Nella circoscrizione elettorale numero 1 si eleggono 3 membri del consiglio della comunità locale.
2° circoscrizione elettorale (PO-ID 303) comprende l'abitato di:
ČENTUR.
Nella circoscrizione elettorale numero 2 si eleggono 2 membri del consiglio della comunità locale.
3° circoscrizione elettorale (PO-ID 310, 374) comprende l'abitato di:
BONINI.
Nella circoscrizione elettorale numero 3 si eleggono 3 membri del consiglio della comunità locale.
21. COMUNITÀ LOCALE AL CASTELLETTO
1.
Il consiglio della Comunità locale AL CASTELLETTO conta 9 membri.
2.
Per l’elezione dei membri del consiglio della comunità locale di AL CASTELLETTO si istituiscono 4 circoscrizioni elettorali.
1° circoscrizione elettorale (PO-ID 57, 58, 91, 92) comprende gli abitati di: Strada di Monte Marco18, numeri civici dispari.: 47–51; Via Z. Kralj numero civico 17; Via S. Mašera numeri civici dispari.: 1–9; Via V. Pilon numeri civici 2, 4 e 6.
Nella circoscrizione elettorale numero 1 si eleggono 2 membri del consiglio della comunità locale.
2° circoscrizione elettorale (PO-ID 59, 60, 93, 94) comprende gli abitati di:
Via Z. Kralj numeri civici 10, 12, 19; Via N. Žagar numeri civici 2–10, 11, 13, 15; Via V. Pilon numeri civici pari: 8–18, 26, 28; Via V. Šmuc numeri civici l, 3–12, 14, 16, 18 e 19; Al Castelletto numeri civici 1–16, numeri civici disparì: 19-29.
Nella circoscrizione elettorale numero 2 si eleggono 3 membri del consiglio della comunità locale.
3° circoscrizione elettorale (PO-ID 54, 55, 56, 90, 361) comprende gli abitati di:
Via D. Benčič; Strada di Monte Marco numeri civici 12, 14 e 16, numeri civici pari: 22–52, numeri civici dispari 53–93; Semedella numero civico 66.
Nella circoscrizione elettorale numero 3 si eleggono 3 membri del consiglio della comunità locale.
4° circoscrizione elettorale comprende l’intero territorio della comunità locale.
Nella circoscrizione elettorale numero 4 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale, rappresentante della comunità nazionale italiana.
22. COMUNITÀ LOCALE DI ZAZID
1.
Il consiglio della Comunità locale ZAZID conta 7 membri.
2.
Per l’elezione dei membri del consiglio della Comunità locale di ZAZID si istituisce 1 circoscrizione elettorale.
1° circoscrizione elettorale (PO-ID 198) comprende l'abitato di:
ZAZID.
23. COMUNITÀ LOCALE DI GIUSTERNA
1.
Il consiglio della Comunità locale di GIUSTERNA conta 11 membri.
2.
Per l’elezione dei membri del consiglio della Comunità locale di GIUSTERNA si istituiscono 6 circoscrizioni elettorali.
1° circoscrizione elettorale (PO-ID 64, 65, 67, 68, 69, 70, 78,) comprende gli abitati di:
Via A.Bebler numeri civici 1–5, 7 Strada Circolare numeri civici l, 3, 3a, 5; Via Kveder numeri civici l–9, 10–14, 16.
Nella circoscrizione elettorale numero 1 si eleggono 2 membri del consiglio della comunità locale.
2° circoscrizione elettorale (PO-ID 61, 62, 63, 359, 360) comprende gli abitati di:
Strada Circolare numeri civici 2–12; Via V. Pilon numeri civici 5, 7.
Nella circoscrizione elettorale numero 2 si eleggono 2 membri del consiglio della comunità locale.
3° circoscrizione elettorale (PO-ID 71,72, 73, 76, 77, 83, 89, 348) comprende gli abitati di Via A. Bebler numeri civici pari 6–12; Via R. Bernetič; Vicolo delle Gite numeri civici dispari: 33-43; Vicolo Sottomonte numeri civici pari: 2-18; Semedella 27a, 27b, 28, 48–60,64, 68. 68d, 69, Via Kveder numeri civici 9a, 15, 17.
Nella circoscrizione elettorale numero 3 si eleggono 2 membri del consiglio della comunità locale.
4° circoscrizione elettorale (PO-ID 74, 75, 79, 80, 81, 82, 87, 354, 377) comprende gli abitati di:
Via A. Bebler numeri civici 9, 11, 14, 16 e 18; Costa Lunga numeri civici dispari 31- 39; Vicolo delle Gite numeri civici pari 18–72; Via K. Kozlovič numeri civici dispari 1–31 numeri civici pari 30–42; Strada Circolare numeri civici 9a, 9b, 18–28a, numeri civici dispari 31–37, 38, 39, 41–48, numeri civici dispari 51–59; Via Kveder numeri civici pari 22–28c, Vicolo Sottomonte numeri civici dispari: 1–13, 14, 16, 18; Semedella 1–17a, 47, 50a, 50b; Vicolo Erto 19, 21 e 23; Via della Scuola; Vicolo del Panorama; Vicolo Assolato; Via D. Zelen, Via presso il parco, Via sotto la chiesa.
Nella circoscrizione elettorale numero 4 si eleggono 2 membri del consiglio della comunità locale.
5° circoscrizione elettorale (PO-ID 66, 84, 85, 86, 88, 95) comprende gli abitati di:
Costa Lunga numeri civici.1–30b, 31a, 31b, numeri civici pari 32–42; Vicolo del Bosco; Strada dell`Istria 67, 69a–e, 70 numeri civici dispari 83–113, Vicolo delle Gite 2–12, 14, 14a, 16; Strada Circolare 16, 34, 36,36a, 50–58, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71; Vicolo delle Ville; Vicolo Lungoconfine; Vicolo Sottomonte numeri civici dispari 1–13; Vicolo al Boschetto; Vicolo Assolato; Vicolo dei Fiori; Vicolo Erto; Via V. Pilon 1, 3.
Nella circoscrizione elettorale numero 5 si eleggono 2 membri del consiglio della comunità locale.
6° circoscrizione elettorale comprende l’intero territorio della comunità locale.
Nella circoscrizione elettorale numero 6 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale, rappresentante della comunità nazionale italiana.
II.
Con l’entrata in vigore della presente delibera decade la validità della delibera sulla determinazione del numero dei membri nei consigli delle comunità locali e sulla determinazione dei seggi elettorali nelle comunità locali sul territorio del comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 45/02, 47/02 – corr. e Gazzetta Ufficiale della RS, n. 65/10).
III.
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della RS.
N. 040-5/2014
Capodistria, 3 luglio 2014
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.