Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014

Kazalo

2299. Sklep o soglasju k sistemizaciji delovnih mest VVE Kobarid z oddelki za šolsko leto 2014/2015, stran 5983.

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09 in 38/10) je Občinski svet Občine Kobarid na 30. redni seji dne 26. 6. 2014 sprejel naslednji
S K L E P
I.
Občinski svet Občine Kobarid daje soglasje k sistemizaciji delovnih mest VVE Kobarid z oddelki za šolsko leto 2014/2015, kot sledi:
+-------------------------------------------------+----------+
|        A. VZGOJNO OSEBJE        | dodatno |
|                         | občina |
+----------------------------------------+--------+----------+
|I. VVE KOBARID             |    |     |
+----------------------------------------+--------+----------+
|Vzgojiteljica              |6    |     |
+----------------------------------------+--------+----------+
|Pomočnica vzgojiteljice         |6    |     |
+----------------------------------------+--------+----------+
|II. VVO SMAST              |    |     |
+----------------------------------------+--------+----------+
|Vzgojiteljica              |1    |     |
+----------------------------------------+--------+----------+
|Pomočnica vzgojiteljice         |1    |     |
+----------------------------------------+--------+----------+
|III. VVO DREŽNICA            |    |     |
+----------------------------------------+--------+----------+
|Vzgojiteljica              |2    |     |
+----------------------------------------+--------+----------+
|Pomočnica vzgojiteljice         |2    |     |
+----------------------------------------+--------+----------+
|IV. VVO BREGINJ             |    |     |
+----------------------------------------+--------+----------+
|Vzgojiteljica              |1    |     |
+----------------------------------------+--------+----------+
|Pomočnica vzgojiteljice         |0,43  |     |
+-------------------------------------------------+----------+
|      B. DRUGI STROKOVNI DELAVCI      |     |
+----------------------------------------+--------+----------+
|Pomočnik ravnatelja           |1,00  |     |
+----------------------------------------+--------+----------+
|Svetovalno delo             |0,36  |     |
+----------------------------------------+--------+----------+
|Organizator prehrane          |0,17  |     |
+----------------------------------------+--------+----------+
|Organizator zdravstveno-higienskega   |0,17  |     |
|režima                 |    |     |
+------------------------------------------------------------+
|  C. ADMINISTRATIVNO RAČUNOVODSKI IN TEHNIČNI DELAVCI   |
+----------------------------------------+--------+----------+
|Računovodja               |0,67  |     |
+----------------------------------------+--------+----------+
|Administrativni delavec         |0,67  |     |
+----------------------------------------+--------+----------+
|Kuharsko osebje             |2,48  |     |
+----------------------------------------+--------+----------+
|Perica                 |0,76  |     |
+----------------------------------------+--------+----------+
|Hišnik, šofer              |0,63  |0,26   |
+----------------------------------------+--------+----------+
|Čistilci                |2,46  |0,50   |
+----------------------------------------+--------+----------+
II.
Kolikor število vpisanih otrok v posameznem oddelku VVE Kobarid z oddelki presega normativ iz prvega odstavka 17. člena Zakona o vrtcih, Občinski svet Občine Kobarid soglaša, da število otrok presega veljavne normative, za največ dva otroka v oddelku.
III.
V šolskem letu 2014/2015 se določi v VVO Breginj nižji normativ števila otrok, kot je zakonsko predvideno. V VVO Breginj je lahko v šolskem letu 2014/2015 vključenih najmanj 7 otrok.
IV.
Kolikor število vpisanih otrok v VVO Breginj presega normativ iz prvega odstavka 41. člena Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Občinski svet Občine Kobarid soglaša, da se veljavni normativ poveča za največ enega otroka.
V.
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2014.
Št. 602-03/2013
Kobarid, dne 26. junija 2014
Županja
Občine Kobarid
Darja Hauptman l.r.