Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014

Kazalo

2296. Sklep o ugotovitvi javne koristi ter nakupu oziroma razlastitvi nepremičnin in delov nepremičnin v k.o. 1810 Stična, stran 5979.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 59/11, 98/13) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 35. seji dne 23. 6. 2014 sprejel
S K L E P
o ugotovitvi javne koristi ter nakupu oziroma razlastitvi nepremičnin in delov nepremičnin v k.o. 1810 Stična
1.
Ugotovi se javna korist za razlastitev nepremičnin in delov nepremičnin in se v skladu z ugotovljeno javno koristjo kupi oziroma razlasti sledeče nepremičnine in dele nepremičnin v k.o. 1810 Stična, potrebne za izvedbo rekonstrukcije objekta gospodarske javne infrastrukture – občinske lokalne ceste Stična - Vir pri Stični-Griže skladno s projektom za izvedbo št. 144-07/2012-G iz februarja 2014, ki ga je izdelal AG projekt, Andrej Goršič s.p.:
Nepremičnina z ID znakom 1810-56/0-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-54/5-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-55/0-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-54/2-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-52/2-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-68/11-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-68/12-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-67/4-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-66/6-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-68/11-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-68/9 -0
Nepremičnina z ID znakom 1810-68/10-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-68/8 -0
Nepremičnina z ID znakom 1810-68/6-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-69/8-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-69/9-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-69/6-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-711/239-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-711/238-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-713/34-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-713/1-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-713/31-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-50/1-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-53/0-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-52/3-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-713/31-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-713/30-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-713/29-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-713/27-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-713/32-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-715/10-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-715/11-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-715/21-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-715/23-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-715/29-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-715/27-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-715/15-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-715/14-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-710/7-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-710/20-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-710/19-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-710/15-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-710/23-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-710/8-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-632/4-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-631/7-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-631/6-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-633/3-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-633/4-0
Nepremičnina z ID znakom 1810- 633/6-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-633/5-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-634/8-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-634/7-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-634/6-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-634/5-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-635/4-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-674/2-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-708/7-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-708/2-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-708/10-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-708/9-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-708/8-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-711/10-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-711/11-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-711/66-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-711/244-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-711/240-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-711/37-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-711/78-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-711/225-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-711/226-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-711/230-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-676/2-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-676/1-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-677/1-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-593/1-0.
Razlastitev nepremičnin in delov nepremičnin se izvede skladno z določili Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03, 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C, 80/10 – ZUPUDPP) ter na podlagi Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 73/13) in Zazidalnega načrta S3/a – Kojina (Uradni list RS, št. 124/04, 124/08) oziroma na podlagi določb Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12 in 36/14 – odl. US RS).
Nepremičnine in deli nepremičnin, navedeni v prvem odstavku te točke, so predvideni za rekonstrukcijo ceste, izgradnjo hodnikov za pešce, opornih zidov, ograj, cestne kanalizacije in cestne razsvetljave.
2.
Nepremičnine se razlastijo v minimalnem obsegu, nujno potrebnem za rekonstrukcijo ceste, izgradnjo hodnikov za pešce, opornih zidov, ograj, cestne kanalizacije in cestne razsvetljave, skladno s projektom za izvedbo št. 144-07/2012-G iz februarja 2014, ki ga je izdelal AG projekt, Andrej Goršič s.p.
3.
V zahtevi za razlastitev se predlaga uporaba nujnega postopka po določbi 104. člena Zakona o urejanju prostora, če pa za to ne bodo izpolnjeni pogoji, se predlaga in izvede redni postopek.
4.
Lastnikom nepremičnin se izplača odškodnina ali pa se jim zagotovijo nadomestne nepremičnine skladno z določili Zakona o urejanju prostora.
5.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 711-0043/2014-1
Ivančna Gorica, dne 23. junija 2014
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.