Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014

Kazalo

2295. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Gorenja vas - Poljane za leto 2014, stran 5979.

Na podlagi 22. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 94/10 – ZIU, 36/11, 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 51/10, 40/12 – ZUJF), 17. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13) in 13. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 60/98, 102/01, 55/02, 82/04, 106/05 in 59/11) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 23. redni seji dne 19. 6. 2014 sprejel
S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Gorenja vas - Poljane za leto 2014
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2014 znaša 0,0047994 EUR.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2014 dalje.
Z začetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2013 (Uradni list RS, št. 109/12).
Št. 422-007/2007-006
Gorenja vas, dne 19. junija 2014
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.