Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014

Kazalo

2286. Sklepi o imenovanjih v okrajnih volilnih komisijah volilnih enot, stran 5919.

Na podlagi 25., 34. in 37. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1 in 54/07 – odločba US) je Državna volilna komisija na 33. seji 8. julija 2014 sprejela
S K L E P E
Na podlagi drugega odstavka 25. člena Zakona o volitvah v državni zbor
zbor je Juriju Dolžanu s sprejemom kandidature na predčasnih volitvah v državni zbor, ki bodo 13. julija 2014, funkcija namestnika člana prenehala, zato se za namestnico člana 1. okrajne volilne komisije I. volilne enote
imenuje:
– Judita Dolžan, roj. 11. 5. 1981, Breg 109, 4274 Žirovnica
je Darinki Kovačič s sprejemom kandidature na predčasnih volitvah v državni zbor, ki bodo 13. julija 2014, funkcija članice prenehala, zato se za člana 8. okrajne volilne komisije IV. volilne enote
imenuje:
– Sebastian Pavčič, roj. 24. 9. 1976, Preglov trg 6, 1000 Ljubljana
je Blažu Milavcu s sprejemom kandidature na predčasnih volitvah v državni zbor, ki bodo 13. julija 2014, funkcija namestnika predsednika prenehala, zato se za namestnika predsednika 2. okrajne volilne komisije IV. volilne enote
imenuje:
– Zvonko Janež, roj. 16. 6. 1958, Globel 12 b, 1317 Sodražica.
Št. 040-8/2014-211
Ljubljana, dne 8. julija 2014
Anton Gašper Frantar l.r.
Predsednik