Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014

Kazalo

2285. Sklep o imenovanju člana v 3. okrajni volilni komisiji V. volilne enote, stran 5919.

Na podlagi 25., 28. in 34. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1 in 54/07 – odločba US) ter sklepa 1. seje Državne volilne komisije izdajam
S K L E P
o imenovanju člana v 3. okrajni volilni komisiji V. volilne enote
Na podlagi tretjega odstavka 25. člena Zakona o volitvah v državni zbor je Darji Kaučič, z imenovanjem za predstavnico liste kandidatov na predčasnih volitvah v državni zbor, ki bodo 13. julija 2014, funkcija članice prenehala, zato se za člana 3. okrajne volilne komisije V. volilne enote
imenuje:
– Ivan Kaučič, roj. 24. 1. 1958, stanujoč Košnica 51 h, 3000 Celje.
Št. 040-8/2014-210
Ljubljana, dne 9. julija 2014
Anton Gašper Frantar l.r.
Predsednik