Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014

Kazalo

2283. Odredba o sprejemu prilagojenega izobraževalnega programa osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z avtističnimi motnjami, stran 5917.

Na podlagi 15. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) minister za izobraževanje, znanost in šport izdaja
O D R E D B O
o sprejemu prilagojenega izobraževalnega programa osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z avtističnimi motnjami
1. člen
Na predlog Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje, sprejetem na 163. seji, dne 27. 3. 2014, minister za izobraževanje, znanost in šport sprejme prilagojen izobraževalni program osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z avtističnimi motnjami.
2. člen
Izobraževalni program iz prejšnjega člena se prične izvajati v šolskem letu 2015/2016.
3. člen
Izobraževalni program iz 1. člena te odredbe Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavi na svoji spletni strani.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-44/2014
Ljubljana, dne 9. julija 2014
EVA 2014-3330-0031
dr. Jernej Pikalo l.r.
Minister
za izobraževanje, znanost in šport