Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014

Kazalo

2274. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu, stran 5897.

Na podlagi 93. člena Ustave Republike Slovenije, 3. člena Zakona o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93, 63/94 – KZ in 55/11 – odl. US), 4. in 5. člena ter prvega, drugega, tretjega in petega odstavka 6. člena Poslovnika o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93, 33/03 in 55/11 – odl. US) ter 112. in 201. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) in Akta o odreditvi parlamentarne preiskave (Uradni list RS, št. 12/13) je Državni zbor na seji dne 4. julija 2014 sprejel
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu
I.
Sklep o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu (Uradni list RS, št. 14/13, 31/13 in 90/13) se spremeni:
v besedilu I. točke:
– se besedilo:
»Preiskovalna komisija ima predsednika, podpredsednika, 7 članov in 6 namestnikov članov, ki se imenujejo izmed poslancev Državnega zbora.«
nadomesti z besedilom:
»Preiskovalna komisija ima predsednika, podpredsednika, 8 članov in 6 namestnikov članov, ki se imenujejo izmed poslancev Državnega zbora.«
– in doda besedilo:
»Poslanska skupina Zavezništvo Alenke Bratušek 1 člana.«
v besedilu II. točke:
– za besedilom:
– »za člane:«;
se črta besedilo:
»Brane GOLUBOVIĆ, PS PS«
– »za namestnike članov:«;
se črta besedilo:
»Aljoša JERIČ, PS PS«
– »za podpredsednika:«
se črta besedilo:
»Brane GOLUBOVIĆ, PS PS.«
– imenujejo se:
   za člane:             za namestnico člana:
  mag. Stanko                 Aleksandra
  STEPIŠNIK, PS PS            OSTERMAN, PS PS
Aljoša JERIČ,
PS Zavezništvo AB
 
za podpredsednika:
mag. Stanko STEPIŠNIK, PS PS
II.
Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni zbor.
Št. 020-04/14-10/12
Ljubljana, dne 4. julija 2014
EPA 2102-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik