Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014

Kazalo

2273. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije za ugotovitev in oceno delovanja ekstremističnih skupin, stran 5896.

Na podlagi 93. člena Ustave Republike Slovenije, 3. člena Zakona o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93, 63/94 – KZ in 55/11 – odl. US), 4. in 5. člena ter prvega, drugega, tretjega in petega odstavka 6. člena Poslovnika o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93, 33/03 in 55/11 – odl. US) ter 112. in 201. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) in Akta o odreditvi parlamentarne preiskave (Uradni list RS, št. 11/13) je Državni zbor na seji dne 4. julija 2014 sprejel
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije za ugotovitev in oceno delovanja ekstremističnih skupin
I.
Sklep o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije za ugotovitev in oceno delovanja ekstremističnih skupin (Uradni list RS, št. 14/13, 31/13, 14/14 in 31/14) se spremeni:
v besedilu I. točke:
– se besedilo:
»Preiskovalna komisija ima predsednika, podpredsednika, 8 članov in 1 namestnika člana, ki se imenujejo izmed poslancev Državnega zbora.«
nadomesti z besedilom:
»Preiskovalna komisija ima predsednika, podpredsednika, 10 članov in 1 namestnika člana, ki se imenujejo izmed poslancev Državnega zbora.«
– in doda besedilo:
»Poslanska skupina Zavezništvo Alenke Bratušek 2 člana.«
v besedilu II. točke:
– za besedilom:
– »za člane:«
se črta besedilo:
»Maja DIMITROVSKI, PS PS
Peter VILFAN, PS PS«
– »za predsednico:«
se črta besedilo:
»Maja DIMITROVSKI, PS PS.«
– razreši se:
namestnica člana:
mag. Melita ŽUPEVC, PS PS
– imenujejo se:
   za člane:             za namestnico članice:
  Janja KLASINC,            mag. Melita ŽUPEVC,
  PS PS                       PS PS
Saša KOS, PS PS
Maja DIMITROVSKI,
PS Zavezništvo AB
Jerko ČEHOVIN,
PS Zavezništvo AB
za predsednico:
Maja DIMITROVSKI,
PS Zavezništvo AB
za podpredsednika:
………………………..
II.
Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni zbor.
Št. 020-04/14-9/17
Ljubljana, dne 4. julija 2014
EPA 2101-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik