Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014

Kazalo

2272. Sklep o ugotovitvi prenehanja mandata člana Nadzornega sveta RTV Slovenija, stran 5896.

Na podlagi sedmega odstavka 26. člena v zvezi s tretjim in četrtim odstavkom 18. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 105/06 – odl. US, 26/09 – ZIPRS0809-B in 9/14) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) se je Državni zbor na seji dne 4. julija 2014 seznanil z naslednjim
S K L E P O M
o ugotovitvi prenehanja mandata člana Nadzornega sveta RTV Slovenija
Ugotovi se, da je Marko Bandelli podal izjavo, da odstopa z mesta člana Nadzornega sveta Radiotelevizije Slovenija, zato mu na podlagi sedmega odstavka 26. člena v zvezi s tretjim in četrtim odstavkom 18. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija preneha mandat člana Nadzornega sveta Radiotelevizije Slovenija.
Št. 010-02/14-11/4
Ljubljana, dne 4. julija 2014
EPA 2100-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik