Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014

Kazalo

2268. Sklep o potrditvi poslanskih mandatov, stran 5895.

Na podlagi 7. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 39/11 in 48/12), 17. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo in 54/07 – odločba US) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) je Državni zbor na seji dne 4. julija 2014 sprejel naslednji
S K L E P
Potrdita se poslanska mandata:
– Anžetu Logarju, roj. 15. 5. 1976, stanujočemu Parmova ulica 40, Ljubljana,
– Romanu Žvegliču, roj. 3. 4. 1964, stanujočemu Stržišče 4, Zabukovje.
Št. 020-02/14-28/6
Ljubljana, dne 4. julija 2014
EPA 2098-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik