Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2014 z dne 7. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2014 z dne 7. 7. 2014

Kazalo

2263. Pravilnik o subvencioniranju javnega prevoza osebam s posebnimi potrebami, stran 5870.

Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in 101/10) je Občinski svet Občine Škofljica na 26. redni seji dne 19. 6. 2014 sprejel
P R A V I L N I K
o subvencioniranju javnega prevoza osebam s posebnimi potrebami
1. člen
Ta pravilnik določa upravičence do brezplačnega zapisa terminske vozovnice s spremljevalcem na kartico Urbana zelene barve (v nadaljevanju: vozovnica) in postopek za pridobitev in uveljavljanje te pravice.
2. člen
Upravičenec do brezplačne vozovnice ob izpolnjevanju naslednjih pogojev je:
– odrasla oseba, ki ima stalno prebivališče na območju Občine Škofljica in ima priznan status po predpisih, ki urejajo družbeno varstvo duševno in telesno prizadetih oseb ali priznan status po predpisih, ki urejajo področje vojnih invalidov ali priznan status po predpisih, ki urejajo področje zaposlitvene rehabilitacije in zaposlovanje invalidov ali priznan status delovnega invalida I. kategorije ali najmanj 60-odstotno telesno okvaro po predpisih, ki urejajo invalidsko in pokojninsko zavarovanje;
– mladoletna oseba in oseba s statusom dijaka/študenta, ki ima stalno prebivališče na območju Občine Škofljica ter ima priznano težjo ali težko motnjo v duševnem razvoju, težko slabovidnost, slepoto z ostankom vida, slepoto z minimalnih ostankom vida ali popolno slepoto, težjo, težko, najtežjo ali popolno izgubo sluha oziroma težjo ali težko gibalno oviranost po predpisih, ki urejajo usmerjenost otrok s posebnimi potrebami.
3. člen
Upravičenec, ki izpolnjuje pogoje iz 2. člena tega pravilnika mora vložiti vlogo za pridobitev pravice do brezplačne vozovnice skupaj z dokazili o upravičenosti do pridobitve brezplačne vozovnice.
Vlogo z dokazili je potrebno vložiti na naslov Občine Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica.
4. člen
O pravici do pridobitve brezplačne vozovnice odloči Občinska uprava Občine Škofljica z odločbo, v roku 30 dni od prejema popolne vloge upravičenca.
5. člen
Občinska uprava ima pravico kadarkoli od upravičenca zahtevati, da predloži dokazila o izpolnjevanju pogojev za pridobitev brezplačne vozovnice iz 2. člena tega pravilnika.
Če upravičenec ne izpolnjuje več pogojev za brezplačno vozovnico se o tem odloči z odločbo in obvesti javnega prevoznika.
6. člen
Na podlagi pozitivne odločbe občine bo upravičencu izdana brezplačna vozovnica, ki jo upravičenec prevzame na prodajnem mestu JP LPP d.o.o. na Slovenski cesti 56, 1000 Ljubljana.
7. člen
Vozovnica, ki jo upravičenec pridobi je uporabljiva za neomejeno število voženj na vseh linijah, ki jih izvaja prevoznik za katere je uveden conski sistem, glede na cono, v katero je občina uvrščena.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 7. 2014.
Št. 007-3/2014
Škofljica, dne 19. junija 2014
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti