Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2014 z dne 7. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2014 z dne 7. 7. 2014

Kazalo

2262. Odlok o določitvi imen ulic in spremembi poteka ulice na območju Občine Škofljica, stran 5869.

Na podlagi 21. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08, v nadaljevanju: ZDOIONUS) in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in 101/10) je Občinski svet Občine Škofljica na 26. redni seji dne 19. 6. 2014 sprejel
O D L O K
o določitvi imen ulic in spremembi poteka ulice na območju Občine Škofljica
1. člen
V območju Občine Škofljica se na področju Poslovno obrtne cone Škofljica imenuje in določi potek ulic:
1. – Malnarjeva cesta – se odcepi desno s Kočevske ceste v križišču ob hiši sedaj Kočevska cesta 33 in poteka proti jugozahodu do meje z Občino Ig
2. – Obrtna cesta – se odcepi desno z Malnarjeve ceste v križišču parc. št. 1514/7 in 1514/8, k.o. Lanišče in poteka proti severovzhodu, nato ob objektu – sedaj Žagarska ulica 35 – zavije rahlo levo proti severu do Žagarske ulice
3. – Cesta ob Bregu – se odcepi levo z Obrtne ceste v križišču s parc. št. 737/353, k.o. Lanišče in poteka vzporedno s Škofeljščico do Žagarske ulice
4. – Gorenčeva ulica – se odcepi desno z Obrtne ceste v križišču s parc. št. 737/353, k.o. Lanišče in poteka proti jugovzhodu do Kočevske ceste
5. – Ulica ob hrastih – se odcepi desno z Obrtne ulice v križišču, kjer Obrtna ulica zavije levo in se slepo konča pred industrijskim železniškim tirom, del ulice pa zavije v križišču s parcelno št. 737/350, k.o. Lanišče proti jugu do Gorenčeve ulice
6. – Ambruževa ulica – se odcepi desno z Obrtne ulice v križišču ob objektu – sedaj Žagarska ulica 33 – in se slepo konča pred industrijskim železniškim tirom.
2. člen
Na območju Občine Škofljica se spremeni opis poteka Kočevske ceste, in sicer tako, da se podaljša od meje z naseljem Zalog pri Škofljici in teče po trasi odseka ceste z oznako 0261 Škofljica–Rašica do meje z Občino Velike Lašče.
3. člen
Geodetska uprava Republike Slovenije na podlagi tega odloka in ZDOIONUS izvede vse nastale spremembe in jih evidentira v registru prostorskih enot.
Hišne številke stavb, kjer se izvede preštevilčenje po tem odloku določa pristojni upravni organ Geodetske uprave Republike Slovenije skladno s predpisom pristojnega ministra v posebnem postopku.
4. člen
Občina Škofljica zagotovi finančna sredstva za izvedbo s tem odlokom določenih sprememb, napisne ulične table, tablice spremenjenih in preštevilčenih hišnih številk obstoječih stavb. Fizične osebe, ki imajo na območju, na katerega se spremembe nanašajo, prijavljeno stalno ali začasno bivališče, in pravne osebe zasebnega in javnega prava, ki imajo na tem območju sedež, zagotovijo finančna sredstva za kritje stroškov zamenjave osebnih dokumentov oziroma listin v zvezi s poslovanjem.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03401-2/2014
Škofljica, dne 19. junija 2014
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti