Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2014 z dne 7. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2014 z dne 7. 7. 2014

Kazalo

2250. Sklep o grbu, zastavi in pečatu Krajevne skupnosti Levec, stran 5860.

Na podlagi 10. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF je bil na 23. redni seji sveta Krajevne skupnosti Levec 8. 5. 2014 sprejet
S K L E P
o grbu, zastavi in pečatu Krajevne skupnosti Levec
1. člen
Krajevna skupnost Levec ima svoj grb, zastavo in pečat. Uporablja se jih lahko le v predpisani obliki in v skladu z določili tega sklepa.
2. člen
Grb KS Levec je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. V zelenem dnu modrega ščita je zlata vitica hmelja z listom in storžkom. Na modrem polju ščita je srebrn, rdeče opremljen lev z zlato, šesterokrako zvezdo v desni šapi.
Oblikovna izhodišča:
Osnovni izbor za motiv oziroma simbol grba je lev, saj ga ima kraj v svojem imenu (LEVec), pa tudi lokalna legenda povezuje nastanek imena Levec z levi, ki naj bi bili v davnini v zverinjaku, lociranem na kraju današnjega Levca. Srebrna barva leva in rdeče okrasje povzemata barvno shemo panterja iz zgodovinskega štajerskega grba. Modra ščitova barva in rumena, šesterokraka zvezda povezujeta kraj s Celjem, zeleno dno z zlato hmeljevo vitico pa z Občino Žalec, kateri kraj pripada. Tako sta z izborom barv in simbolike podani zgodovinska in krajevna pripadnost kraja.
Barve grba v lestvici CMYK: modra (100650), zelena (1000916), rdeča (0 91760), rumena (44900), bela (0000), črna (000100).
3. člen
Zastava KS Levec je modre in bele barve, z glavnim atributom iz krajevnega grba, na njenem srednjem, modrem kvadratnem delu. Modro-bela zastava je krojena v razmerju višine "V" proti dolžini "L" ena proti dve celi in pet desetin, oziroma "V" : "L" = 1 : 2,5. Zastavina ruta je modra, z dvema vertikalno postavljenima belima poljema, od katerih prvo belo polje pokriva drugo šestino zastavine rute, drugo belo polje pa pokriva peto šestino iste rute; sredino srednjega, kvadratnega polja krasi glavni atribut iz krajevnega grba, beli vzpenjajoči se lev, ki v roki drži zlato, šesterokrako zvezdo.
4. člen
Pečat – je v obliki kroga s premerom 32 mm. V sredini je grb Levca, ob robu pa napis Krajevna skupnost Levec.
5. člen
Za pravilno uporabo grba, zastave in pečata skrbi svet Krajevne skupnosti Levec ter tudi izdaja dovoljenja. Prav tako spremlja vloge za izdajo dovoljenja za uporabo grba in zastave, opravlja vsa administrativna ter strokovna opravila v zvezi s temi vlogami in vodi evidenco izdanih dovoljenj.
6. člen
Zastava krajevne skupnosti se izobesi v počastitev državnih in krajevnih praznikov, ob komemoracijah ter kulturno-športnih prireditvah in drugih podobnih priložnostih.
Izobesi se na javnih zgradbah in mestih, kjer je prireditev.
7. člen
Grb krajevne skupnosti se uporablja:
– za namene identifikacije kraja,
– na svečanih sejah,
– na uradnih listinah, ki jih izstavljajo krajevna skupnost, njen predsednik in organi krajevne skupnosti,
– ob prireditvah, ki predstavljajo krajevno skupnost,
– na listinah, ki jih izstavlja svet KS Levec v svečani obliki, na priznanjih, zahvalah in drugih dokumentih promocijske narave,
– še na drugih listinah ali predmetih, za katere svet KS Levec sprejme sklep o uporabi.
8. člen
Grb Krajevne skupnosti Levec na pismu, ovitku ali vizitki lahko uporablja predsednik sveta KS Levec, v zadevah, ki se nanašajo na opravljanje njegovih nalog v KS.
9. člen
Podjetja in društva, ki imajo sedež v Krajevni skupnosti Levec, lahko zaprosijo, da se jim dovoli uporaba grba v določenih primerih, zlasti pa:
– na zaščitnem znaku njihovega podjetja ali društva,
– na društvenih praporih,
– v obliki spominkov, značk ali na izdelkih.
10. člen
Vlogi za izdajo dovoljenja za uporabo grba mora biti priložena ustrezna dokumentacija s tehničnimi podatki in namenom uporabe grba.
Tehnična dokumentacija mora vsebovati ime in naslov izdelovalca grba, opis tehnike izdelave ter količino.
11. člen
Grb in zastavo lahko na podlagi predloženega dovoljenja izdelujejo: naročnik iz 10. člena tega sklepa, obrtniki ter podjetja, ki imajo registrirano ustrezno dejavnost.
12. člen
Uporabo grba in zastave KS Levec dovoljuje Svet KS Levec.
V sklepu, s katerim se dovoljuje uporaba grba in zastave, se določijo pogoji, pod katerimi se dovoljuje uporaba.
Izdano dovoljenje se lahko prekliče, če se ugotovi, da uporabnik ne upošteva pogojev, ki so navedeni v sklepu oziroma dovoljenju, ali ne skrbi za primeren videz grba in zastave ali če s svojim ravnanjem škodi ugledu kraja ter krajevne skupnosti. O kršitvah in ukrepih tega člena odloča svet KS.
13. člen
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti Levec
Rafael Hrustel l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti