Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2014 z dne 7. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2014 z dne 7. 7. 2014

Kazalo

2222. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec, stran 5807.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06, 27/06, 50/10 in 56/11) je Občinski svet Občine Rogatec na 21. redni seji dne 26. 6. 2014 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Občinskega sveta Občine Rogatec
1. člen
S tem aktom se spreminja in dopolnjuje Poslovnik Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 66/06 – uradno prečiščeno besedilo in 50/10).
2. člen
Prvi odstavek 5. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Svet dela na rednih, izrednih in dopisnih sejah.«
3. člen
Prvi odstavek 22. člena se dopolni z besedilom, ki se glasi:
»Posamezno gradivo se lahko pošlje tudi kasneje ali predloži na mizo, če je vsebina gradiva nujno potrebna pri odločanju o točki dnevnega reda, pa ga ni bilo mogoče posredovati že z vabilom za sejo.«
4. člen
V prvem odstavku 77. člena se pika nadomesti z vejico in doda nova alineja, z naslednjo vsebino:
»– prečiščena besedila aktov.«
5. člen
91. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Po sprejetju sprememb in dopolnitev odloka, ki spreminjajo oziroma dopolnjujejo najmanj eno tretjino njegovih členov, pripravi statutarno-pravna komisija uradno prečiščeno besedilo tega splošnega akta. Uradno prečiščeno besedilo statuta ali poslovnika se pripravi po vsaki sprejeti spremembi in dopolnitvi statuta oziroma poslovnika. Uradno prečiščeno besedilo se lahko pripravi tudi, če ob sprejemu sprememb in dopolnitev odloka tako določi občinski svet.
Uradno prečiščeno besedilo iz prejšnjega odstavka potrdi občinski svet po skrajšanem postopku. O uradnem prečiščenem besedilu odloča občinski svet brez razprave.
Uradno prečiščeno besedilo se objavi.«
6. člen
Prvi odstavek 96. člena se dopolni z besedilom, ki se glasi:
»Lista kandidatov vsebuje predlog kandidata za predsednika delovnega telesa ter predlog kandidatov za člane delovnega telesa.«
7. člen
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-0002/2014
Rogatec, dne 26. junija 2014
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti