Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2014 z dne 7. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2014 z dne 7. 7. 2014

Kazalo

2202. Pravilnik o spremembi Pravilnika o določitvi obratovalnega časa za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata v Občini Jesenice, stran 5776.

Na podlagi četrtega odstavka 6. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – UPB2), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spremembe), Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99 in spremembe) in 13. ter 140. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in spremembe) je Občinski svet Občine Jesenice na 37. seji dne 19. 6. 2014 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o določitvi obratovalnega časa za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata v Občini Jesenice
1. člen
V Pravilniku o določitvi obratovalnega časa za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata v Občini Jesenice (v nadaljevanju: Pravilnik) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Gostinska dejavnost se lahko opravlja zunaj gostinskega obrata v premičnih objektih oziroma z objekti, sredstvi ali napravami, ki so prirejeni v ta namen.
Gostinska dejavnost zunaj gostinskega obrata se lahko opravlja na naslednjih lokacijah v Občini Jesenice:
– Na prireditvenih mestih v občini:
   – Trg na Stari Savi,
   – Trg Toneta Čufarja, skupaj s parkiriščem za gledališčem,
   – Športni park Podmežakla,
   – Prireditveni prostor pri KD Hrušica,
   – Prireditveni prostor pri GD Koroška Bela,
   – Prireditveni prostor pri GD Blejska Dobrava,
   – Prireditveni prostor Na Pristavi,
   – Parkirišče pri Čopu v Planini pod Golico,
   – Balinišče Baza,
   – ŠKD Fido na Hrušici,
   – Vadbišče Kinološkega društva na Lipcah,
   – Kopališče Ukova,
   – območje Muzeja na prostem,
   – območje makadamskega parkirišča Fiprom,
   – Park ob Ruardovi graščini.
– Ostale dovoljene lokacije oziroma mesta:
   – ob avtocestah,
   – na območju smučišča Španov vrh,
   – na območju športno rekreacijskih centrov,
   – na območju trgovskih centrov,
   – na parkirišču nasproti železniške postaje,
   – rekreacijske površine pod GD v Planini pod Golico,
   – prostor vaškega jedra na Blejski Dobravi.«
2. člen
Prvi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Gostinec oziroma kmet (v nadaljevanju: nosilec gostinske dejavnosti) lahko opravlja gostinsko dejavnost zunaj gostinskega obrata v rednem obratovalnem času, to je med 06.00 in 23.00 uro, in sicer vse dni v tednu. Lahko pa zaprosi za podaljšan obratovalni čas med 23.00 in 02.00 uro naslednjega dne.«
V drugem odstavku 5. člena se številka »22.00« spremeni v številko »23.00«.
3. člen
V Pravilniku se spremeni 6. člen tako, da:
– v četrti alineji prvega odstavka se črtata besedici »in policija«;
– v drugem odstavku se beseda »mnenja« spremeni v besedo »mnenje«.
4. člen
7. člen se spremeni tako, da:
– v prvem odstavku se črtata besedici »in policije«,
– v drugem odstavku se časovni termin »15 dni« spremeni v »4 dni« ter na koncu stavka doda: »…pri čemer se rok šteje od vložitve popolne vloge.«
5. člen
9. člen se spremeni tako, da se:
– v drugi alineji prvega odstavka se črtata besedici »ali policija«, tako da se po novem glasi:
»– če svet krajevno pristojne krajevne skupnosti poda negativno pisno mnenje o opravljanju gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata v podaljšanem obratovalnem času v času veljavnosti odločbe,«
V drugem odstavku 9. člena se besedi »3 mesece« spremenita v »2 meseca«.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-15/2014
Jesenice, dne 19. junija 2014
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti