Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2014 z dne 7. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2014 z dne 7. 7. 2014

Kazalo

2200. Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice, stran 5775.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – Odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/07 – Odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – Odl. US in 111/13), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06, 102/07, 34/09, 10/14), 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/07, 122/08, 45/10, 36/12 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 49/13), 97. člena Poslovnika o delu občinskega sveta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 46/08) in 13. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/07), sta Občinski svet Občine Jesenice na 37. redni seji dne 19. 6. 2014 in Občinski svet Občine Kranjska Gora na 34. redni seji dne 11. 6. 2014 sprejela
O D L O K
o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice
1. člen
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 26/14 – v nadaljevanju: Odlok) se dopolni tako, da se za 4. členom Odloka, doda nov 4.a člen, ki se glasi:
»Zavod ima za dejavnost, ki se izvaja na območju posameznih občin, organizirane notranje organizacijske enote (NOE).
Notranje organizacijske enote javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice so:
– NOE Jesenice,
– NOE Slovenski planinski muzej,
– NOE Kranjska Gora.
Notranja organizacijska enota ima ime, ki ga uporablja poleg imena zavoda.
Notranja organizacijska enota Jesenice deluje na sedežu zavoda, notranji organizacijski enoti Slovenski planinski muzej in Kranjska Gora pa sta dislocirani.
Status vseh treh enot je enak.
NOE Slovenski planinski muzej in NOE Kranjska Gora delujeta na območju in v okviru Občine Kranjska Gora.
Notranja organizacijska enota ni samostojna pravna oseba in ne more samostojno nastopati v pravnem prometu.«
2. člen
Vsi ostali členi Odloka ostanejo nespremenjeni.
3. člen
Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice, začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v Uradnem glasilu slovenskih občin.
Št. 007-16/2014
Jesenice, dne 19. junija 2014
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.
Št. 621-1/2014-23
Kranjska Gora, dne 11. junija 2014
Župan
Občine Kranjska Gora
Jure Žerjav l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti