Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2014 z dne 7. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2014 z dne 7. 7. 2014

Kazalo

2177. Pravilnik o spremembi Pravilnika o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti, stran 5757.

Na podlagi 25. in 43. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A), 16. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10) ter po predhodnem soglasju ministra za izobraževanje, znanost in šport št. 006-2/2014/10 z dne 6. 5. 2014 je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 5. seji 22. 5. 2014 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti
1. člen
V Pravilniku o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (Uradni list RS, št. 40/13) se 15. člen spremeni tako, da se glasi:
»15. člen
(izbris iz evidence RO)
(1) Izvajalec se na podlagi sklepa izbriše iz evidence RO, če v skladu s prejšnjim členom:
– ne pošlje podatkov,
– podatkov ne pošlje pravočasno,
– pooblaščena oseba ugotovi, da poslani podatki ne dokazujejo izpolnjevanja pogojev za vpis v evidenco RO.
(2) Agencija po uradni dolžnosti izbriše izvajalca iz evidence RO na podlagi sklepa, če:
– pooblaščena oseba ugotovi, da je izvajalec izbrisan iz sodnega registra,
– pooblaščena oseba ugotovi, da izvajalec ni sporočal sprememb več kot štiri leta,
– pooblaščena oseba ugotovi, da so bile izjave, ki so bile podlaga za vpis v evidenco RO, neresnične in zato RO ne izpolnjuje pogojev za vpis v evidenco RO,
– se pošta, poslana na naslov RO, ki je vpisan v evidencah AJPES, vrne z oznako »neznan naslovnik«.
(3) Agencija pošlje izvajalcu obvestilo o izbrisu iz evidence RO v osmih dneh od tega izbrisa.«
2. člen
(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2014-1
Ljubljana, dne 22. maja 2014
EVA 2014-1647-0002
prof. dr. Rado Bohinc l.r.
Predsednik
Upravnega odbora ARRS

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti