Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014

Kazalo

2167. Sklep o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov in izpada dohodka v vinskem letu 2014/2015, stran 5737.

Na podlagi 6. člena Uredbe o ureditvi trga z vinom (Uradni list RS, št. 6/12, 38/12 in 24/13) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov in izpada dohodka v vinskem letu 2014/2015
I
Ta sklep določa vrednosti, potrebne za ovrednotenje priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov in izpada dohodka za vinsko leto 2014/2015, za izvajanje Uredbe Komisije (ES) št. 555/2008 z dne 27. junija 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 o skupni ureditvi trga za vino glede podpornih programov, trgovine s tretjimi državami in obsega vinogradniških površin ter o izvajanju nadzora v vinskem sektorju (UL L št. 170 z dne 30. 6. 2008, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 168/2014 z dne 21. februarja 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 555/2008 glede poročanja o podpornih programih držav članic in njihovega ocenjevanja (UL L št. 54 z dne 22. 2. 2014, str. 14), in sicer:
– tabelo za izračun stroškov prestrukturiranja vinogradov,
– višino priznane vrednosti izpada dohodka in
– najvišjo višino priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov.
II
Stroški prestrukturiranja vinogradov se izračunajo z uporabo tabel iz priloge, ki je sestavni del tega sklepa.
III
Posamezni ukrepi za prestrukturiranje vinograda, navedeni v tabelah iz prejšnje točke, so:
1. priprava zemljišča – zajema tako založno gnojenje in pripravo tal, da je zemljišče primerno za sajenje vinske trte. Šteje se, da je priprava zemljišča izvedena, če so na površini, ki se prestrukturira, posajene trsne cepljenke;
2. postavitev opore – pomeni postavitev končne opore, ki zajema vse oporne stebre in najmanj eno žico;
3. posaditev cepljenk – zajema posaditev vinograda s trsi z gostoto sajenja najmanj 3200 trsov/ha, pri čemer je gostota izračunana iz povprečnih razdalj sajenja v vrsti in med vrstami;
4. navoz zemlje na površino – zajema navoz zemlje le na površino, kjer se izvaja prestrukturiranje vinograda, upošteva pa se le v vinorodnem okolišu Kras;
5. postavitev opore za latnik – pomeni oporo, potrebno za gojitveno obliko latnik, ki zajema vse oporne stebre in prečno oporo ter najmanj eno žico;
6. naprava ozkih teras – pomeni napravo teras, pri katerih širina terasne ploskve ne presega 1,8 metra;
7. posaditev matičnega nasada – pomeni posaditev vinograda s kategorijo bazni material, za katerega je bila vložena prijava o nameri sajenja matičnega nasada v skladu s predpisom, ki ureja trženje materiala za vegetativno razmnoževanje trte.
IV
Višina priznane vrednosti izpada dohodka, določena na podlagi povprečne dosežene cene vina iz tržnoinformacijskega sistema in povprečnih kalkulativnih stroškov pridelave vina, znaša 9.514 eurov/ha oziroma pri zamenjavi sort s precepljanjem 6.343 eurov/ha.
V
(1) Najvišja višina priznanih stroškov prestrukturiranja znaša 41.292 eurov/ha.
(2) Če je izračun stroškov prestrukturiranja višji od najvišje višine priznanih stroškov prestrukturiranja iz prejšnjega odstavka, se pri izračunu stroškov prestrukturiranja upošteva najvišja višina priznanih stroškov prestrukturiranja iz prejšnjega odstavka.
VI
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00728-31/2014
Ljubljana, dne 3. julija 2014
EVA 2014-2330-0006
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica