Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014

Kazalo

2154. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 5719.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05, 92/05, 93/05, 111/05, 120/06, 126/07, 57/09, 108/09, 61/10, 62/10, 20/11, 57/12, 101/13, 110/13), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10, 40/12) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13) je Občinski svet Občine Tržič na 31. redni seji dne 19. 6. 2014 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
1.
Ukine se status javnega dobra na nepremičninah:
– parc. št. 853/115 in 244/18, obe k.o. 2146 – Kovor,
– parc. št. 981/87 k.o. 2142 – Lom pod Storžičem,
– parc. št. 865/13 k.o. 2147 – Križe,
– parc. št. 860/5 k.o. 2145 – Leše.
3.
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa prenehajo imeti status javnega dobra in postanejo last Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, matična številka 5883547000.
4.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0028/2013-396
Tržič, dne 20. junija 2014
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.