Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014

Kazalo

2150. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 5718.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – Odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – Odl. US in 57/12) in 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 11/2013 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 33. redni seji dne 19. 6. 2014 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
Občinski svet Občine Škofja Loka je odločil, da se ukine status javnega dobra na nepremičnini parc. št. 940/17, k.o. 2034 – Puštal, v izmeri 118 m2.
2. člen
Na nepremičnini iz prejšnjega člena pridobi lastninsko pravico Občina Škofja Loka, matična št. 5883318000, v deležu 1/1.
3. člen
Po uveljavitvi tega sklepa občinska uprava Občine Škofja Loka izda ugotovitveno odločbo o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini iz 1. člena tega sklepa.
4. člen
Po pravnomočnosti odločbe iz prejšnjega člena občinska uprava pošlje odločbo pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti, pri nepremičninah iz 1. točke tega sklepa, iz zemljiške knjige izbriše zaznambo o javnem dobru.
5. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 478-0034/2014
Škofja Loka, dne 19. junija 2014
Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.