Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014

Kazalo

2146. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Slovenske Konjice, stran 5657.

Na podlagi 111. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12 ter odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-114/11-12 (Uradni list RS, št. 47/11) in 58. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo in 18/10)
R A Z P I S U J E M
redne volitve v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Slovenske Konjice
1. člen
Redne volitve v svete Krajevne skupnosti Bezina, Dobrava - Gabrovlje, Draža vas, Jernej, Konjiška vas, Loče, Polene, Slovenske Konjice, Sojek - Kamna gora, Spodnje Grušovje, Špitalič, Tepanje, Vešenik - Brdo, Zbelovo, Zeče in Žiče se opravijo v nedeljo, 5. oktobra 2014.
2. člen
Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 21. julij 2014.
3. člen
Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija.
Št. 04101-0002/2014(121)
Slovenske Konjice, dne 27. junija 2014
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.