Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014

Kazalo

2145. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Slovenska Bistrica, stran 5657.

Na podlagi 110. člena in prvega odstavka 111. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3 in 45/08) ter 68. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10)
R A Z P I S U J E M
redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Slovenska Bistrica
1. Redne volitve v svete krajevnih skupnostih Alfonz Šarh, Impol, Pohorski odred, Dr. Jagodič, Vrhole - Preloge, Zgornja Ložnica, Kebelj, Tinje, Šmartno na Pohorju, Zgornja Polskava, Spodnja Polskava, Pragersko - Gaj, Leskovec - Stari log, Črešnjevec in Laporje bodo v nedeljo, 5. oktobra 2014.
2. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje 21. julij 2014.
3. Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija Občine Slovenska Bistrica.
Št. 041-1/2014-25-0520
Slovenska Bistrica, dne 30. junija 2014
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.