Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014

Kazalo

2137. Razpis rednih volitev članov Svetov Krajevnih skupnosti na območju Občine Puconci, stran 5636.

Na podlagi 110. in 111. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3 in 45/08) ter drugega odstavka 62. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB1, 18/10 in 103/11)
R A Z P I S U J E M
redne volitve članov Svetov Krajevnih skupnosti na območju Občine Puconci
1.
Redne volitve v Svete Krajevnih skupnosti Bodonci, Bokrači, Brezovci, Dolina, Gorica, Mačkovci, Puconci, Šalamenci, Vaneča in Zenkovci bodo v nedeljo 5. oktobra 2014.
2.
Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 21. julija 2014.
3.
Za izvedbo volitev skrbi Volilna komisija Občine Puconci.
Št. 041-0002/2014
Puconci, dne 30. junija 2014
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.