Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014

Kazalo

2135. Javno naznanilo o podaljšanju javne razgrnitve predloga Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Mestne občine Novo mesto, stran 5635.

Na podlagi 12. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12 in 111/13) ter 28. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13) Mestna občina Novo mesto objavlja
J A V N O N A Z N A N I L O
o podaljšanju javne razgrnitve predloga Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Mestne občine Novo mesto
1. Mestna občina Novo mesto je dne 14. maja 2014 v časopisu Delo, dne 15. maja v Uradnem listu RS, št. 35/14 in časopisu Dolenjski list ter na spletni strani občine objavila javno naznanilo o javni razgrnitvi predloga Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju: predlog odloka), z rokom javne razgrnitve od 22. maja do vključno 20. junija 2014.
2. Ker gre za obširno tematiko, ki ima vpliv na lastnike nepremičnin, ki se razglašajo za kulturni spomenik lokalnega pomena v smislu razpolaganja z nepremičninami se javna razgrnitev predloga odloka, ki ga je na predlog Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto (v nadaljevanju: Zavod) pripravila Mestna občina Novo mesto, Urad za prostor, podaljšuje do vključno 30. avgusta 2014.
3. Javna razgrnitev predloga odloka bo potekala v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, I. nadstropje.
4. V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu predlogu odloka na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, ali pa jih na mestu razgrnitve vpišejo v knjigo pripomb oziroma jih podajo ustno na zapisnik. Rok za podajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve. Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v javno objavljenih stališčih. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.
5. Dodatne informacije dobite na Uradu za prostor Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto ali na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto, Skalickega 1.
6. Javno naznanilo o podaljšanju javne razgrnitve se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, časopisih Dolenjski list in Delo ter na spletni strani Mestne občine Novo mesto (www.novomesto.si), kjer je do poteka razgrnitve predlog odloka dostopen tudi v elektronski obliki.
Št. 62230-1/2014
Novo mesto, dne 23. junija 2014
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.