Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014

Kazalo

2133. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja, stran 5634.

V skladu s 303. členom Energetskega zakona/EZ-1/ (Uradni list RS, št. 17/14), Soglasjem Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota, k tarifnim postavkam ob prehodu na obračun fiksnega dela po priključni moči, št. 38005-003/2005, z dne 21. 4. 2005, Uredbo o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne porabnike (Uradni list RS, št. 28/14) in v skladu z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09, 22/10 – EZ-D, 57/11 in 17/14 – EZ-1) distributer toplote objavlja
C E N I K
storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja
I.
S tem cenikom se oblikujejo nove cene storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja, ki jih zaračunava Komunala javno podjetje d.o.o., kot distributer toplote in upravljavec kotlovnice Lendavska sever v Murski Soboti.
II.
Cene storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja se obračunavajo po naslednjih postavkah:
+------------+------------+-------+-------------+-------+-------+
| Proizvod – |  Enota  | Cena |  Dodatek  | Končna| Končna|
| storitev |      | brez |na povečanje | cena | cena |
|      |      | DDV na| energetske | brez | z DDV |
|      |      | enoto |učinkovitosti| DDV |  na |
|      |      |    | na enoto* |  na | enoto |
|      |      |    |       | enoto |    |
+------------+------------+-------+-------------+-------+-------+
|Variabilni |      |    |       |    |    |
|del:    |      |    |       |    |    |
+------------+------------+-------+-------------+-------+-------+
|Dobavljena | EUR/MWh  |    |       |    |    |
|toplota   |      |    |       |    |    |
+------------+------------+-------+-------------+-------+-------+
|–      |      |62,5836|  0,5000  |63,0836|76,9620|
|stanovanjski|      |    |       |    |    |
|odjem    |      |    |       |    |    |
+------------+------------+-------+-------------+-------+-------+
|– ostali  |      |62,5836|  0,5000  |63,0836|76,9620|
|odjem    |      |    |       |    |    |
+------------+------------+-------+-------------+-------+-------+
|Fiksni del: |      |    |       |    |    |
+------------+------------+-------+-------------+-------+-------+
|Priključna |EUR/kW/mesec|    |       |    |    |
|moč     |      |    |       |    |    |
+------------+------------+-------+-------------+-------+-------+
|–      |      | 1,5100|       | 1,5100| 1,8120|
|stanovanjski|      |    |       |    |    |
|odjem    |      |    |       |    |    |
+------------+------------+-------+-------------+-------+-------+
|– ostali  |      | 1,5100|       | 1,5100| 1,8120|
|odjem    |      |    |       |    |    |
+------------+------------+-------+-------------+-------+-------+
* S 1. februarjem 2010 se v skladu z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09, 22/10 – EZ-D, 57/11 in 17/14 – EZ-1), na obračunane količine toplote po merilniku toplote, zaračuna prispevek k ceni toplote za povečanje energetske učinkovitosti.
III.
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja št. C0-004/2014-DP, objavljen v Uradnem listu RS, št. 16/14.
IV.
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, cene se uporabljajo od 1. julija 2014 dalje.
Št. 00-008/2014-HE
Murska Sobota, dne 27. junija 2014
Komunala javno podjetje d.o.o.
Murska Sobota
Direktor
mag. Drago Šiftar l.r.