Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014

Kazalo

2129. Sklep o imenovanju komisije za sestavo volilnega imenika pripadnikov romske skupnosti, stran 5624.

Na podlagi 41., 42. in 43. člena Zakona o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 1/07, uradno prečiščeno besedilo, ZEVP-1-UPB1) in 15. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 33/07, 52/10 in 93/12) je Občinski svet Občine Kuzma na 24. redni seji dne 23. junija 2014 sprejel
S K L E P
o imenovanju komisije za sestavo volilnega imenika pripadnikov romske skupnosti
1.
V komisijo za sestavo volilnega imenika državljanov Republike Slovenije – pripadnikov romske skupnosti v Občini Kuzma se imenujejo:
1. Jasna Benko Jakupčić, roj. 8. 9. 1971, Gornji Slaveči 69 – predsednica
2. Jožef Ratko, roj. 14. 3. 1971, Dolič 69 – član
3. Danijel Horvat, roj. 20. 6. 1984, Gornji Slaveči 75d, 9263 Kuzma – član.
2.
Komisija za sestavo volilnega imenika vpiše v volilni imenik državljanov RS pripadnikov romske skupnosti, polnoletnega državljana RS, pripadnika romske skupnosti, ki ima prijavljeno stalno bivališče v Občini Kuzma.
Pripadnost romski skupnosti se ugotavlja na podlagi izjave državljana RS pripadnika romske skupnosti oziroma na podlagi vpisa v volilni imenik državljanov RS pripadnikov romske skupnosti na preteklih volitvah.
Komisija predloži volilni imenik najpozneje v 15 dneh po razpisu volitev pristojnemu organu v potrditev.
3.
Za izdelavo volilnega imenika državljanov RS pripadnikov romske skupnosti, se uporabljajo določbe 19. do vključno 24. člena Zakona o evidenci volilne pravice.
4.
Predsednik in člani komisije za sestavo volilnega imenika državljanov RS pripadnikov romske skupnosti imajo pravico do povrnitve stroškov ter pravico do ustreznega nadomestila v skladu s predpisi.
5.
Sedež komisije za sestavo volilnega imenika je v Kuzmi, Kuzma 60c, 9263 Kuzma.
6.
Z dnem veljavnosti tega sklepa, preneha veljati Sklep o imenovanju komisije za sestavo volilnega imenika pripadnikov romske skupnosti (Uradni list RS, št. 67/10).
7.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v Uradnih objavah Občine Kuzma.
Št. 900-0004/2014-6
Kuzma, dne 23. junija 2014
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.