Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014

Kazalo

2126. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o oddajanju profitnih stanovanj Mestne občine Kranj v najem, stran 5623.

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – Odl. US, 45/94 – Odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – Odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – Odl. US, 9/96 – Odl. US, 39/96 – Odl. US, 44/96 – Odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – Odl. US, 74/98, 12/99 – Skl. US, 16/99 – popr., 59/99 – Odl. US, 70/00, 100/00 – Skl. US, 28/01 – Odl. US, 87/01 – ZSam-1, 16/02 – Skl. US, 51/02, 108/03 – Odl. US, 72/05, 21/06 – Odl. US, 60/07, 14/07 – ZSPDPO, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF) je Svet Mestne občine Kranj na 35. seji dne 18. 6. 2014 sprejel
P R A V I L N I K
o prenehanju veljavnosti Pravilnika o oddajanju profitnih stanovanj Mestne občine Kranj v najem (Uradni list RS, št. 102/07)
1. člen
Pravilnik o oddajanju profitnih stanovanj Mestne občine Kranj v najem (Uradni list RS, št. 102/07) preneha veljati z dnem uveljavitve Pravilnika o prenehanju veljavnosti Pravilnika o oddajanju profitnih stanovanj Mestne občine Kranj v najem (Uradni list RS, št. 102/07).
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3523-0281/2007-3-41/31
Kranj, dne 30. maja 2014
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.