Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014

Kazalo

2124. Obvezna razlaga prve alineje (2.1) točke 11. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranja, stran 5621.

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 35. seji dne 18. 6. 2014 sprejel
O B V E Z N O R A Z L A G O
prve alineje (2.1) točke 11. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološko celoto urbanistične zasnove Mesta Kranja (Uradni list RS, št. 72/04, 79/04 – popr., 68/05, 22/06 – popr., 138/06 – popr., 16/07 – avtentična razlaga, 22/08 – popr., 125/8 – popr., 33/10, 46/10 – obvezna razlaga, 4/11 – popr., 8/12 – popr., 18/12 – popr. in 110/13)
1. člen
Predmet obvezne razlage so določbe prve alineje (2.1) točke 11. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranja in se nanašajo na opredelitev pojma storitvene dejavnosti v stanovanjskih območjih (SE).
2. člen
V odloku se v prvi alineji točke (2.1) 11. člena storitvene dejavnosti tolmačijo tako, da se, glede na enotno klasifikacijo vrste objektov, med storitvene dejavnosti štejejo tudi delavnice pod omejitvami in pogoji iz točke a) 29. člena odloka.
3. člen
Ta obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505-1/2012-53-48/01
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.