Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014

Kazalo

2110. Sklep o načinu oblikovanja cene oskrbe s pitno vodo iz lokalnih vodovodnih sistemov na območju Občine Dol pri Ljubljani, stran 5605.

Na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12), 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 48/10) ter 17. in 18. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 47/06) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 18. seji dne 18. 6. 2014 sprejel
S K L E P
o načinu oblikovanja cene oskrbe s pitno vodo iz lokalnih vodovodnih sistemov na območju Občine Dol pri Ljubljani
1. Cena se usklajuje z vsakokratno veljavnim cenikom javnega podjetja Vodovod-Kanalizacija d.o.o.
2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3540-0002/2011-7
Dol pri Ljubljani, dne 18. junija 2014
Po pooblastilu župana
Marija Zajec l.r.
Podžupanja
Občine Dol pri Ljubljani