Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014

Kazalo

2107. Sprememba Statuta Občine Dol pri Ljubljani, stran 5601.

Na podlagi 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 18. seji dne 18. 6. 2014 sprejel
S P R E M E M B O S T A T U T A
Občine Dol pri Ljubljani
1. člen
V petem odstavku 10. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 48/10) in v vseh ostalih členih se besedi »tajnik občine« nadomestita z besedilom »direktor občinske uprave« v vseh sklonih.
2. člen
Ta sprememba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-0003/2009-17
Dol pri Ljubljani, dne 20. junija 2014
Po pooblastilu župana
Marija Zajec l.r.
Podžupanja
Občine Dol pri Ljubljani