Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014

Kazalo

2104. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti na območju Mestne občine Celje, stran 5600.

Na podlagi 28., 110. in 111. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12) ter 32. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13)
R A Z P I S U J E M
redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti na območju Mestne občine Celje
I.
Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Aljažev hrib, Ljubečna, Medlog, Ostrožno, Pod gradom, Škofja vas, Šmartno v Rožni dolini, Teharje in Trnovlje ter mestnih četrti Center, Dečkovo naselje, Dolgo polje, Gaberje, Hudinja, Kajuh, Lava, Nova vas, Savinja in Slavko Šlander, bodo v nedeljo, 5. oktobra 2014.
II.
Roki za izvedbo volilnih opravil začnejo teči 21. julija 2014.
III.
Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija.
IV.
Ta razpis začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-1/2014
Celje, dne 27. junija 2014
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.