Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014

Kazalo

2102. Poziv Sveta za avtorsko pravo, stran 5599.

Svet za avtorsko pravo (v nadaljevanju: Svet) v zadevi vložnika Zavoda za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije, Ljubljana, Šmartinska 152, ki ga zastopa Nada Vučajnk, odvetnica v Slovenski Bistrici, proti nasprotni stranki Gospodarsko interesnemu združenju radiodifuznih radijskih in televizijskih medijev, Ljubljana, Stegne 11A, na podlagi smiselne uporabe drugega odstavka 143. člena in 44. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (v nadaljevanju: ZUP)
p o z i v a
vsakogar, ki izkaže pravni interes, da se udeleži postopka določitve primerne tarife in tarife za čas postopka pred Svetom za prizemeljsko radiodifuzno oddajanje komercialnih fonogramov v komercialnih radijskih programih (subjekte, ki pri svoji dejavnosti opravljajo storitev prizemeljskega radiodifuznega oddajanja fonogramov preko radijskih signalov po prvem odstavku 30. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah; v nadaljevanju: ZASP; 44. člen v zvezi s 43. členom ZUP in sedmim odstavkom 157.a člena ZASP ter smiselno drugi odstavek 157.a člena ZASP).
Rok za priglasitev udeležbe v postopku je petnajst dni od objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Pravni pouk:
1. Zainteresirani mora v roku petnajstih dni od objave tega poziva založiti 15.000,00 EUR, sicer bo Svet njegovo vlogo zavrgel (peti odstavek v zvezi s četrtim odstavkom 157.c člena ZASP).
2. Ta sredstva je dolžan plačati na transakcijski račun številka 01100-6300109972 s sklicem: 18 21318-2011000-31229014. Dokazilo o plačilu mora predložiti Svetu.
3. V vlogi mora navesti dejstva in predlagati dokaze, na katere opira svoje predloge ali s katerimi izpodbija navedbe in dokaze druge stranke (peti odstavek 157.a člena ZASP).
Št. 31229-1/2014-13
Ljubljana, dne 26. junija 2014
Predsednica Sveta
Mojca Mlakar l.r.