Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014

Kazalo

2100. Sprememba tarife za izvajanje storitev Javne agencije za knjigo Republike Slovenije, stran 5597.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 18. člena ter 40. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C), petega odstavka 11. člena Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12 – ZUJF, 63/13) ter petega odstavka 26. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 57/08 in 68/13) sprejema Svet Javne agencije za knjigo Republike Slovenije v soglasju z Vlado Republike Slovenije
S P R E M E M B O T A R I F E
za izvajanje storitev Javne agencije za knjigo Republike Slovenije
1. člen
V Tarifi za izvajanje storitev Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/13) (v nadaljnjem besedilu: Tarifa) se 4. člen spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
(zavezanec in rok plačila)
(1) Zavezanec za plačilo storitve je fizična ali pravna oseba, ki vloži zahtevo za odločanje o posamični zadevi oziroma za katero JAK opravi storitev iz 5. člena te tarife. Izjema so fizične osebe, ki so brez dohodkov oziroma so prejemniki socialne pomoči, ob predložitvi ustreznega dokazila.
(2) (Prva Tarifa)
Fizična ali pravna oseba, za katero JAK opravi storitev, mora plačati ustrezni znesek tarife ob prijavi na javni razpis ali javni poziv oziroma ob izplačilu knjižničnega nadomestila.
(3) Za fizične osebe na področju knjižničnega nadomestila se strošek administrativne obdelave knjižničnega nadomestila navede na obvestilu o višini knjižničnega nadomestila ter ga JAK odvede ob izplačilu knjižničnega nadomestila.«.
2. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
(vrsta storitev)
+-------------------------------+--------+
|Administrativna obdelava    |    |
|prijave na javni razpis ali  |    |
|javni poziv          |    |
+-------------------------------+--------+
|Večletni razpisi in pozivi:  |    |
|– pravne osebe         |200 EUR |
|Enoletni projektni razpisi in |    |
|pozivi:            |    |
|– pravne osebe         |25 EUR |
+-------------------------------+--------+
|Administrativna obdelava    |5 EUR  |
|knjižničnega nadomestila za  |    |
|fizične osebe         |    |
+-------------------------------+--------+
                    «.
3. člen
Sprememba Tarife začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-1/2014/5-3
Ljubljana, dne 9. junija 2014
EVA 2014-3340-0014
Aleš Novak l.r.
direktor
Javne agencije za knjigo RS
 
Irena Matko Lukan l.r.
namestnica predsednika
Sveta Javne agencije za knjigo RS

AAA Zlata odličnost