Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014

Kazalo

2099. Sklepi o imenovanjih in rešitvah v okrajnih volilnih komisijah, stran 5596.

Na podlagi 25., 34. in 37. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1 in 54/07 – odločba US) je Državna volilna komisija na 31. seji 30. junija 2014 sprejela
S K L E P E
– o imenovanjih v okrajnih volilnih komisijah
Na podlagi drugega odstavka 25. člena Zakona o volitvah v državni zbor, je
Mateji Ažman s sprejemom kandidature na predčasnih volitvah v državni zbor, ki bodo 13. julija 2014, funkcija namestnice člana prenehala, zato se za namestnico člana 7. okrajne volilne komisije V. volilne enote
imenuje:
– Mojca Kumar, roj. 19. 2. 1988, stanujoča Paška vas 25, 3327 Šmartno ob Paki.
Jasmini Vehar s sprejemom kandidature na predčasnih volitvah v državni zbor, ki bodo 13. julija 2014, funkcija namestnice člana prenehala, zato se za namestnico člana 6. okrajne volilne komisije IV. volilne enote
imenuje:
– Klavdija Duler Petek, roj. 1. 8. 1982, stanujoča Javornik 23, 2390 Ravne na Koroškem.
Aleksandru Jovanoviću s sprejemom kandidature na predčasnih volitvah v državni zbor, ki bodo 13. julija 2014, funkcija namestnika člana prenehala, zato se za namestnico člana 11. okrajne volilne komisije VII. volilne enote
imenuje:
– Jasmina Grahornik, roj. 14. 6. 1980, stanujoča Prušnikova ulica 48, 2000 Maribor.
Matiji Lesar s sprejemom kandidature na predčasnih volitvah v državni zbor, ki bodo 13. julija 2014, funkcija člana prenehala, zato se za članico 7. okrajne volilne komisije IV. volilne enote
imenuje:
– Simona Lesar, roj. 30. 10. 1966, stanujoča Kosovelova 26, 1000 Ljubljana.
Alešu Kardelju s sprejemom kandidature na predčasnih volitvah v državni zbor, ki bodo 13. julija 2014, funkcija namestnika člana prenehala, zato se za namestnico člana 8. okrajne volilne komisije III. volilne enote
imenuje:
– Breda Jesih, roj. 8. 7. 1959, stanujoča Trg MDB 12, 1000 Ljubljana.
Antonu Kastelicu s sprejemom kandidature na predčasnih volitvah v državni zbor, ki bodo 13. julija 2014, funkcija namestnika člana prenehala, zato se za namestnika člana 6. okrajne volilne komisije IV. volilne enote
imenuje:
– Gregor Feist, roj. 29. 12. 1945, stanujoč Štepanjska cesta 16 b, 1000 Ljubljana.
– o razrešitvah in imenovanjih v okrajnih volilnih komisijah
V 5. okrajni volilni komisiji VII. volilne enote
se razreši:
– dolžnosti člana:
Vasja Gorjup
in
se imenuje:
– za članico:
Mateja Mesarec, Šmigočeva ulica 4, 2204 Miklavž na Dravskem polju.
V volilni komisiji IV. volilne enote
se razreši:
– dolžnosti namestnika člana:
Pavel Brglez
in
se imenuje:
– za namestnico člana:
Marija Hribar, roj. 11. 6. 1949, stanujoča Tiranova 45, 1000 Ljubljana.
Št. 040-8/2014-180
Ljubljana, dne 30. junija 2014
Anton Gašper Frantar l.r.
Predsednik