Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014

Kazalo

2098. Sklep o prevzemu mandata poslanca Državnega zbora Republike Slovenije, stran 5596.

Državna volilna komisija je v postopku ugotavljanja komu pripada mandat poslanca državnega zbora za preostanek mandatne dobe zaradi prenehanja mandata poslanke
s k l e n i l a:
1. Zaradi prenehanja mandata poslanke Romane Tomc, postane za preostanek mandatne dobe poslanec Anže Logar, roj. 15. 5. 1976, stanujoč Parmova ulica 40, Ljubljana.
O B R A Z L O Ž I T E V
A.
1. Državna volilna komisija (v nadaljevanju: DVK) je, dne 24. 6. 2014, prejela obvestilo Državnega zbora RS, da je na podlagi 2. člena Zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament (Uradni list RS, št. 40/04 – UPB1, 41/07 – ZVRK, 109/09 in 9/14, v nadaljevanju: ZVPEP) in 9. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05 – UPB, 109/08, 39/11 in 48/12, v nadaljevanju: ZPos) poslanki Romani Tomc prenehal mandat.
B.
2. Na podlagi prvega odstavka 17. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – UPB in 54/07 – odločba US, v nadaljevanju: ZVDZ) postane poslanec za preostanek mandatne dobe tisti kandidat z iste liste kandidatov, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen poslanec, ki mu je prenehal mandat.
3. Na predčasnih volitvah v državni zbor 4. decembra 2011, bi bil, če ne bi bila izvoljena poslanka Romana Tomc, v 4. volilni enoti, iz iste liste kandidatov: »SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS«, izvoljen Anže Logar, roj. 15. 5. 1976, stanujoč Parmova ulica 40, Ljubljana, ki je prejel 3.648 glasov oziroma 22,94  % glasov liste v volilni enoti.
4. DVK je Anžeta Logarja pisno obvestila, da ima pravico prevzeti mandat poslanca za preostanek mandatne dobe. Anže Logar je v skladu s tretjim odstavkom 17. člena ZVDZ pisno obvestil DVK, da je pripravljen postati poslanec za preostanek mandatne dobe državnega zbora.
C.
DVK je sprejela sklep na podlagi 17. in 37. člena ZVDZ, v zvezi z 2. členom ZVPEP in 9. členom ZPos v sestavi: predsednik Anton Gašper Frantar in člani Peter Golob, dr. Marko Kambič, Slavko Vesenjak, Aleš Vehar, Sašo Stojanovič Lenčič. Sklep je sprejela soglasno.
Št. 001-4/2014-4
Ljubljana, dne 30. junija 2014
Anton Gašper Frantar l.r.
Predsednik