Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014

Kazalo

2097. Sklep o prevzemu mandata poslanca Državnega zbora Republike Slovenije, stran 5595.

Državna volilna komisija je v postopku ugotavljanja komu pripada mandat poslanca državnega zbora za preostanek mandatne dobe zaradi prenehanja mandata poslanca
s k l e n i l a:
1. Zaradi prenehanja mandata poslanca Franca Bogoviča, postane za preostanek mandatne dobe poslanec Roman Žveglič, roj. 3. 4. 1964, stanujoč Stržišče 4, Zabukovje.
O B R A Z L O Ž I T E V
A.
1. Državna volilna komisija (v nadaljevanju: DVK) je, dne 24. 6. 2014, prejela obvestilo Državnega zbora RS, da je na podlagi 2. člena Zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament (Uradni list RS, št. 40/04 – UPB1, 41/07 – ZVRK, 109/09 in 9/14, v nadaljevanju: ZVPEP) in 9. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05 – UPB, 109/08, 39/11 in 48/12, v nadaljevanju: ZPos) poslancu Francu Bogoviču prenehal mandat.
B.
2. Na podlagi prvega odstavka 17. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – UPB in 54/07 – odločba US, v nadaljevanju: ZVDZ) postane poslanec za preostanek mandatne dobe tisti kandidat z iste liste kandidatov, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen poslanec, ki mu je prenehal mandat.
3. Na predčasnih volitvah v državni zbor 4. decembra 2011, bi bil, če ne bi bil izvoljen poslanec Franc Bogovič, v 6. volilni enoti, iz iste liste kandidatov: »SLS Radovana Žerjava – Slovenska ljudska stranka«, izvoljen Roman Žveglič, roj. 3. 4. 1964, stalno stanujoč Stržišče 4, Zabukovje, ki je prejel 1.269 glasov oziroma 13,87  % glasov liste v volilni enoti.
4. DVK je Romana Žvegliča pisno obvestila, da ima pravico prevzeti mandat poslanca za preostanek mandatne dobe. Roman Žveglič je v skladu s tretjim odstavkom 17. člena ZVDZ pisno obvestil DVK, da je pripravljen postati poslanec za preostanek mandatne dobe državnega zbora.
C.
DVK je sprejela sklep na podlagi 17. in 37. člena ZVDZ, v zvezi z 2. členom ZVPEP in 9. členom ZPos v sestavi: predsednik Anton Gašper Frantar in člani Peter Golob, dr. Marko Kambič, Slavko Vesenjak, Aleš Vehar, Sašo Stojanovič Lenčič. Sklep je sprejela soglasno.
Št. 001-3/2014-4
Ljubljana, dne 30. junija 2014
Anton Gašper Frantar l.r.
Predsednik