Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014

Kazalo

2096. Povprečne efektivne obrestne mere za potrošniške kredite na osnovi ponudb bank in hranilnic po stanju na dan 1. 6. 2014, stran 5595.

Na podlagi tretjega odstavka 24. člena Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 59/10) objavlja Banka Slovenije
P O V P R E Č N E E F E K T I V N E O B R E S T N E M E R E
za potrošniške kredite na osnovi ponudb bank in hranilnic po stanju na dan 1. 6. 2014
Povprečne efektivne obrestne mere, izračunane na način iz 23. člena Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 59/10), ki so jih banke in hranilnice uporabljale za določene ročnosti in zneske potrošniških kreditov, so po stanju na dan 1. 6. 2014 znašale:
+------------------------+----------------+
|  Standardizirani   |  Povprečne  |
|  potrošniški kredit  |  efektivne  |
|            | obrestne mere |
|            |   (v %)*   |
+------------------------+----------------+
|      1      |    2    |
+------------------------+----------------+
|2 meseca     200 EUR|  214,2**   |
|4 mesece     500 EUR|   60,3   |
|6 mesecev   1.000 EUR|   26,7   |
|12 mesecev   2.000 EUR|   14,3   |
|36 mesecev   4.000 EUR|   9,8    |
|10 let    20.000 EUR|   6,5    |
+------------------------+----------------+
* Valuta kredita EUR
** V tem razredu ni bilo sklenjenih poslov.
Ljubljana, dne 23. junija 2014
Boštjan Jazbec l.r.
Guverner