Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014

Kazalo

2094. Odločba o prenehanju Ustanove Piters – Fundacija za pomoč žrtvam nasilja v družini in zasvojenosti igralništva, stran 5594.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja po uradni dolžnosti na podlagi 3. člena in prvega odstavka 32. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) v upravni zadevi prenehanja ustanove Piters – Fundacija za pomoč žrtvam nasilja v družini in zasvojenosti igralništva, Ulica Pohorskega bataljona 211, 1000 Ljubljana, naslednjo
O D L O Č B O
1. S to odločbo ustanova Piters – Fundacija za pomoč žrtvam nasilja v družini in zasvojenosti igralništva, Ulica Pohorskega bataljona 211, 1000 Ljubljana, preneha.
2. V tem postopku ni bilo stroškov postopka.
Št. 01704-25/2005/22
Ljubljana, dne 18. junija 2014
EVA 2014-2611-0037
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica
za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti