Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014

Kazalo

2093. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi seznama tehničnih specifikacij za dvo- in trikolesna motorna vozila, stran 5594.

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/10) izdaja minister za infrastrukturo in prostor
O D R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi seznama tehničnih specifikacij za dvo- in trikolesna motorna vozila
1. člen
V Odredbi o določitvi seznama tehničnih specifikacij za dvo- in trikolesna motorna vozila (Uradni list RS, št. 50/11) se v prilogi:
− pod številčno oznako »TSV 308/01« v stolpcu »Prenehanje veljavnosti« besedilo spremeni tako, da se glasi: »Prenehanje veljavnosti 1. julija 2014. Homologacije ostajajo še naprej v veljavi.«;
− za številčno oznako »TSV 308/01« doda nova vrstica, ki se glasi:
+----------+-----------------+-------------------+--------------+
| Številčna| Naslov tehnične |Začetek veljavnosti| Prenehanje |
| oznaka | specifikacije | in začetek obvezne| veljavnosti |
|     |  in področje  |   uporabe   |       |
|     |   njene   |          |       |
|     |  veljavnosti  |          |       |
+----------+-----------------+-------------------+--------------+
|     |         |          |       |
+----------+-----------------+-------------------+--------------+
|»TSV   |Tehnična     |Začetek veljavnosti|       |
|308/02  |specifikacija  |1. julija 2014.  |       |
|     |TSV 308/02 o   |          |       |
|     |vgradnji     |Začetek obvezne  |       |
|     |svetlobnih in  |uporabe: glej točko|       |
|     |svetlobno-    |5 tehnične     |       |
|     |signalnih naprav |specifikacije za  |       |
|     |na dvo- in    |vozila.«.     |       |
|     |trikolesna    |          |       |
|     |motorna vozila. |          |       |
|     |Velja za vsa   |          |       |
|     |vozila      |          |       |
|     |kategorije L.  |          |       |
+----------+-----------------+-------------------+--------------+
− pod številčno oznako »TSV 312/04 – Del 5« v stolpcu »Prenehanje veljavnosti« besedilo spremeni tako, da se glasi: »Prenehanje veljavnosti 1. aprila 2014. Homologacije ostajajo še naprej v veljavi.«;
− za številčno oznako »TSV 312/04 – Del 5« se doda nova vrstica, ki se glasi:
+----------+-----------------+--------------------+-------------+
|»TSV   |Tehnična     |Začetek veljavnosti |       |
|312/05 – |specifikacija TSV|1. julija 2014.   |       |
|Del 5   |312/05 – Del 5 o |          |       |
|     |določenih    |Začetek obvezne   |       |
|     |sestavnih delih |uporabe:      |       |
|     |in značilnostih |glej točko 5    |       |
|     |dvo- in     |tehnične      |       |
|     |trikolesnih   |specifikacije    |       |
|     |motornih vozil  |za vozila.«.    |       |
|     |(Ukrepi proti  |          |       |
|     |onesnaževanju  |          |       |
|     |zraka iz dvo- in |          |       |
|     |trikolesnih   |          |       |
|     |motornih vozil) |          |       |
|     |Velja za vsa   |          |       |
|     |vozila kategorije|          |       |
|     |L.        |          |       |
+----------+-----------------+--------------------+-------------+
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-175/2014/9
Ljubljana, dne 18. junija 2014
EVA 2014-2430-0070
Samo Omerzel l.r.
Minister
za infrastrukturo in prostor