Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014

Kazalo

2088. Odločba o imenovanju okrajnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju, stran 5562.

Na podlagi prvega odstavka 34. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 – ZDT-1, 21/12 – ZDU-1F, 47/12 – ZDT-1A, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G in 48/13 – ZSKZDČEU-1) in petega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13 in 47/13 – ZDU-1G) je Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za pravosodje, št. 701-78/2013 z dne 23. 5. 2014, na 62. redni dne 12. 6. 2014 izdala naslednjo
O D L O Č B O
Jošt Jeseničnik, rojen 23. 1. 1983, se imenuje za okrajnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju.
Št. 70101-12/2014
Ljubljana, dne 12. junija 2014
EVA 2014-2030-0035
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica