Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2014 z dne 24. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2014 z dne 24. 6. 2014

Kazalo

1992. Odlok o koriščenju sredstev proračunske rezerve v letu 2014, stran 5336.

Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13 – ZJF-G), 123. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 – UPB) in 9. člena Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2014 (Uradni list RS, št. 111/13) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 24. redni seji dne 23. 6. 2014 sprejel
O D L O K
o koriščenju sredstev proračunske rezerve v letu 2014
1. člen
Iz sredstev proračunske rezerve se v letu 2014 zagotovi 50.000 € za sanacijo mostu:
– »Nadomestni most na JP 982351–Cesta 20. julija, ID 149585«.
2. člen
Dejanska poraba sredstev proračunske rezerve bo posebej specificirana v okviru zaključnega računa za leto 2014.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-28/2014
Zagorje ob Savi, dne 23. junija 2014
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.