Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2014 z dne 24. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2014 z dne 24. 6. 2014

Kazalo

1986. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 9 Medvode, stran 5330.

Na podlagi 18., 47. in 53. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 25. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/13) je Občinski svet Občine Medvode na 28. seji dne 16. 6. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 9 Medvode
1. člen
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 9 Medvode (Uradni list SRS, št. 19/89 in Uradni list RS, št. 58/92, 4/94, 72/95, 48/96, 88/98, 50/01, 31/03, 56/06, 67/06, 103/08, 91/09, 92/10, 10/11, 14/11, 93/12, 19/13) se:
– v točki a) 5. člena doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»Morfološka enota 2A/5
Na zemljiščih parc. št. 77/2, 77/3 in 77/4 k.o. Preska je največji dovoljen faktor pozidanosti gradbene parcele 40  %.«
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-1024/2004-126
Medvode, dne 16. junija 2014
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.