Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2014 z dne 24. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2014 z dne 24. 6. 2014

Kazalo

1985. Odlok o spremembah Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana mesta in občin Ljubljane za obdobje 1986–2000, za območje Občine Medvode in srednjeročnega družbenega plana Občine Ljubljana Šiška za obdobje 1986–1990, za območje Občine Medvode, stran 5329.

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) in 25. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Medvode na 28. seji dne 16. 6. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana mesta in občin Ljubljane za obdobje 1986–2000, za območje Občine Medvode in srednjeročnega družbenega plana Občine Ljubljana Šiška za obdobje 1986–1990, za območje Občine Medvode
1. člen
S tem odlokom se sprejme tehnični popravek grafičnega dela odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana mesta in občin Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Občine Medvode in srednjeročnega družbenega plana Občine Ljubljana Šiška za obdobje 1986–1990, za območje Občine Medvode (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 49/92, 71/93, 37/96, 43/97, 88/98, 16/99, 24/99, 28/99, 91/01, 31/03, 132/04, 56/06, 48/08, 103/08, 62/10, 64/10, 10/11, 26/11, 10/13), za območje Občine Medvode (v nadaljevanju: dolgoročni plan Občine Medvode), in sicer tako:
– da se v dolgoročnem planu Občine Medvode v točki 8. »kartografski del dolgoročnega plana« v kartografski dokumentaciji k planu list Škofja Loka 10 v merilu 1:5000 izbriše rezervat ceste Jeprca–Podreča–Labore (odsek Jeprca–Žeje) in rezervat ceste in krožišča, ki povezuje cesto Jeprca–Podreča–Labore (odsek Jeprca–Žeje) in Gorenjsko cesto.
2. člen
Ta odlok je na vpogled na:
– Občini Medvode,
– Upravni enoti Ljubljana, izpostava Šiška.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 003-13/2001-155
Medvode, dne 16. junija 2014
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.