Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2014 z dne 24. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2014 z dne 24. 6. 2014

Kazalo

1984. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije, stran 5329.

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah ZLV-UPB3 (Uradni list RS, št. 94/07, 45/08 in 83/12) in 15. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 86/06) in Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 49/10) je Občinski svet Občine Loški Potok na 20. redni seji dne 19. 6. 2014 sprejel
S K L E P
o imenovanju občinske volilne komisije
1. člen
Občinsko volilno komisijo Občine Loški Potok sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki.
V Občinsko volilno komisijo Občine Loški Potok se imenujejo:
1. Predsednik: Blaž Milavec, univ. dipl. pravnik, Cesta Majde Šilc 14, 1317 Sodražica,
2. Namestnica predsednika: Darinka Bambič, univ. dipl. prav., Travnik 71, 1318 Loški Potok,
3. Član: Branko Volf, Draga 40, 1319 Draga,
4. Namestnica člana: Nevenka Dražetić, Podpreska 11 a, 1319 Draga,
5. Član: Janez Novak, Retje 136, 1318 Loški Potok,
6. Namestnica člana: Slavica Poplašen, Draga 13, 1319 Draga,
7. Član: Ivan Kordiš, Hrib 21 a, 1318 Loški Potok,
8. Namestnica člana: Ivica Levstek, Retje 135, 1318 Loški Potok.
2. člen
Mandatna doba občinske volilne komisije traja štiri leta.
3. člen
Sedež Občinske volilne komisije je na Občini Loški Potok, Hrib - Loški Potok 17, 1318 Loški Potok.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha mandat dosedanji sestavi občinske volilne komisije, je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 49/10.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 040-0001/2014
Hrib - Loški Potok, dne 19. junija 2014
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak l.r.