Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2014 z dne 24. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2014 z dne 24. 6. 2014

Kazalo

1983. Obvezna razlaga 6. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ob Savi, stran 5328.

Na podlagi 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in spr.) in 119. člena Poslovnika o delu občinskega sveta (Uradni list RS, št. 46/08) je Občinski svet Občine Jesenice na 37. seji dne 19. 6. 2014 sprejel
O B V E Z N O R A Z L A G O
6. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ob Savi
1. člen
(Predmet obvezne razlage)
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ob Savi (Uradni list RS, št. 79/09) (v nadaljevanju: Odlok) v 6. členu določa merila in pogoje za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko urejanje za vsa območja, ki jih ureja Odlok. Odlok za območje 7 – JEKO-IN v 3. točki določa dopustne objekte (stavbe, poslovne prostore, gradbeno inženirske objekte, enostavne objekte), ter v 4. točki določa dopustne gradnje za to območje. Ta obvezna razlaga natančneje opredeljuje dopustne gradnje, ki jih določa Odlok za območje 7 – JEKO-IN v 4. točki, ter merila in pogoje za njihovo oblikovanje.
2. člen
(Obvezna razlaga 6. člena Odloka)
6. člen Odloka, ki za območje 7 – JEKO-IN v 4. točki določa dopustne gradnje se razlaga tako, da so novogradnje, rekonstrukcije, vzdrževalna dela in dozidave, ki so pomotoma navedeni v točki 3, ki opredeljuje dopustne objekte, dopustne za vse objekte, ki so navedeni v 3. točki za območje 7 – JEKO-IN, to je za stavbe, gradbeno inženirske objekte in enostavne objekte. Pri merilih in pogojih za oblikovanje se smiselno uporabljajo določbe za območje 8 – prodajno skladiščno območje in manjši objekti, ki leži neposredno ob območju 7, in mu je tudi v urbanističnem in arhitekturnem smislu podobno, ter z njim tvori celoto.
3. člen
(Začetek veljavnosti obvezne razlage)
Ta obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 350-1/2014
Jesenice, dne 19. junija 2014
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.