Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2014 z dne 24. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2014 z dne 24. 6. 2014

Kazalo

1982. Odlok o dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Gorenja vas - Poljane, stran 5328.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) in 17. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 21. seji dne 27. 2. 2014 sprejel
O D L O K
o dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Gorenja vas - Poljane
1. člen
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Gorenja vas - Poljane (Uradni vestnik Gorenjske št. 19/96, Uradni list RS, št. 88/00, 59/07 in 47/10, v nadaljevanju: Odlok) se za tretjim odstavkom 17. člena doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Pri financiranju in izvajanju gospodarskih javnih služb se upoštevajo določbe Uredbe komisije (EU) št. 360/2012 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis za podjetja, ki opravljajo storitve splošnega gospodarskega pomena (Uradni list RS, št. 114/12).«
2. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se zančne z dnem uveljavitve Sklepa o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda št. 354-001/2014-001, z dne 19. december 2013.
Št. 033-01/2007-003
Gorenja vas, dne 27. februarja 2014
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Janez Čadež l.r.