Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2014 z dne 24. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2014 z dne 24. 6. 2014

Kazalo

1975. Poročilo o izidu glasovanja in o izidu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA-A), ki je bil 8. 6. 2014, stran 5316.

Na podlagi 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – ZRLI-UPB2) je Državna volilna komisija, na 30. seji 18. junija 2014, ugotovila izid glasovanja in izid zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA-A), ki je bil 8. 6. 2014 in sprejela
P O R O Č I L O
o izidu glasovanja in o izidu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA-A), ki je bil 8. 6. 2014
I.
(1) Državna volilna komisija je na podlagi zapisnikov volilnih komisij volilnih enot o izidu glasovanja na območju volilnih enot, ter zapisnika Državne volilne komisije o ugotovitvi izida glasovanja na diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike Slovenije in po pošti iz tujine na zakonodajnem referendumu o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA-A), ki je bil 8. 6. 2014 (v nadaljevanju: referendum), ugotovila naslednji izid glasovanja.
(2) Na referendumu je imelo pravico glasovati skupaj 1.712.733 volivk in volivcev, od tega 1.712.729 volivk in volivcev, ki so bili vpisani v volilni imenik ter 4 volivke in volivci, ki so glasovali s potrdilom, ker pomotoma niso bili vpisani v volilni imenik.
(3) Glasovalo je skupaj 201.087 volivk in volivcev oziroma 11,74 % vseh volivk in volivcev, ki so imeli pravico glasovati.
II.
(1) Oddanih je bilo 201.047 glasovnic. Ker ni bilo mogoče ugotoviti volje volivke oziroma volivca, je bilo 3.129 glasovnic neveljavnih, kar je 1,56 % oddanih glasovnic.
(2) Veljavnih je bilo 197.918 glasovnic.
(3) Na referendumsko vprašanje:
»Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA-A), ki ga je sprejel Državni zbor na seji dne 28. januarja 2014?«, je
– »ZA« glasovalo 64.571 volivk in volivcev ali 32,63 % od števila veljavnih glasovnic
oziroma
– »PROTI« glasovalo 133.347 volivk in volivcev ali 67,37 % od števila veljavnih glasovnic.
III.
Državna volilna komisija je na podlagi 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – ZRLI-UPB2)
u g o t o v i l a:
1. da je imelo pravico glasovati skupaj 1.712.733 volivk in volivcev;
2. da je bilo oddanih 197.918 veljavnih glasovnic;
3. da je »ZA« glasovalo 64.571 volivk in volivcev oziroma 32,63 % od števila veljavnih glasovnic;
4. da je »PROTI« glasovalo 133.347 volivk in volivcev oziroma 67,37 % od števila veljavnih glasovnic in
5. da je »PROTI« glasovalo 133.347 volivk in volivcev oziroma 7,79 % vseh volivk in volivcev, ki so imeli pravico glasovati.
IV.
Državna volilna komisija je to poročilo sprejela v sestavi predsednik Anton Gašper Frantar, ter člani dr. Marko Kambič, Slavko Vesenjak, Miha Klun, Miroslav Pretnar in Sašo Stojanovič Lenčič. Poročilo je sprejela soglasno.
Št. 042-6/2014-78
Ljubljana, dne 18. junija 2014
Anton Gašper Frantar l.r.
Predsednik