Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2014 z dne 24. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2014 z dne 24. 6. 2014

Kazalo

1971. Sklep o prenehanju mandata poslanca in poslanke, stran 5308.

Na podlagi 9. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 39/11 in 48/12) v zvezi z 2. členom Zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament (Uradni list RS, št. 40/04 – uradno prečiščeno besedilo, 41/07 – ZVRK, 109/09 in 9/14) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) se je Državni zbor na seji 20. junija 2014 seznanil z naslednjim
S K L E P O M
Ugotovi se, da funkcija poslanca v Evropskem parlamentu ni združljiva s funkcijo poslanca Državnega zbora, zato poslancu Francu Bogoviču in poslanki Romani Tomc z dnem potrditve mandata poslanca oziroma poslanke v Evropskem parlamentu preneha mandat poslanca oziroma poslanke Državnega zbora.
Št. 004-03/14-9/10
Ljubljana, dne 20. junija 2014
EPA 2044-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik