Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2014 z dne 24. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2014 z dne 24. 6. 2014

Kazalo

1969. Deklaracija o ustavnih vidikih izvršitve odločbe Ustavnega sodišča U-I-114/11-12 z dne 9. 6. 2011 (Uradni list RS, št. 47/11) o občini Ankaran (DeUVIOdlUS), stran 5307.

Na podlagi 110. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) je Državni zbor na seji dne 20. 6. 2014 sprejel
D E K L A R A C I J O
o ustavnih vidikih izvršitve odločbe Ustavnega sodišča U-I-114/11-12 z dne 9. 6. 2011 (Uradni list RS, št. 47/11) o občini Ankaran (DeUVIOdlUS)
Upoštevajoč dejstvo, da je način ustanovitve občine določen z Ustavo;
zavedajoč se, da je Ustavno sodišče z odločbo U-I-114/11-12 z dne 9. 6. 2011 ustanovilo občino Ankaran;
ker navedena odločba ureja zakonsko materijo, ki je pridržana Državnemu zboru kot zakonodajnemu telesu;
ker izključuje veto Državnega sveta, s tem pa blokira tudi dvodomno odločanje slovenskega parlamenta;
ker navedena odločba izključuje izvedbo ustavno zagotovljenega zakonodajnega referenduma, s tem pa posega v načelo demokratičnosti in načelo suverenosti ljudstva;
ker pomeni poseg v načelo delitve oblasti;
ker je problematična z vidika ustavnega načela pravne države;
ker je s to odločbo močno prizadeta geografska, gospodarska in finančna integriteta občine Koper in še posebej pristanišča Koper;
ob dejstvu, da Državni zbor priznava, spoštuje in upošteva odločbe Ustavnega sodišča, zato je v postopku ustanavljanja občine Ankaran storil vse, kar je v njegovi pristojnosti, da bi se izvršile;
ob zavedanju, da je Državni zbor kot demokratična institucija po svojem ustavnem položaju svoboden pri odločanju, zato do ustanovitve Občine Ankaran s strani Državnega zbor ni prišlo;
ugotavljamo, da Državni zbor ne more izvršiti odločbe Ustavnega sodišča U-I-114/11-12 z dne 9. 6. 2011 (Uradni list RS, št. 47/11).
Št. 003-04/14-4/17
Ljubljana, dne 20. junija 2014
EPA 2007-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik